Sväté liturgie za život a rodiny počas decembra v Košickej eparchii

Svätou liturgiou v košickom katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky sa 1. decembra začala reťaz svätých liturgií za šírenie kultúry života a požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny. Počas mesiaca december sa každý deň budú slúžiť liturgie na tento úmysel v určených chrámoch Gréckokatolíckej eparchie Košice. Hlavným celebrantom úvodnej liturgie bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ktorý vo svojej homílii vysvetlil úmysel tejto akcie – navrátiť hodnotu ľudskému životu, ktorú je potrebné vnímať ako tú najvzácnejšiu hodnotu, kvôli ktorej boli stvorené všetky ostatné hodnoty. Na záver sa vladyka Milan pomodlil s ľudom modlitbu za kultúru života. Liturgie za podporu kultúry života a rodiny v Košickej eparchii sú vyvrcholením celoslovenskej akcie slúženia denných svätých liturgií či omší na úmysel šírenia kultúry života. Každý mesiac sa v rôznych chrámoch určenej eparchie či diecézy slúžia sväté liturgie alebo omše na tento úmysel ako duchovná protiváha voči každodennému zlu zacielenému proti životu a ľudskej dôstojnosti.

Rozpis svätých liturgií za šírenie kultúry života a požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny slúžené v Gréckokatolíckej eparchii Košice v mesiaci december:
1.12.2015   Košice – Staré Mesto
2.12.2015   Kráľovce
3.12.2015   Brezina
4.12.2015   Kuzmice
5.12.2015   Bazilika minor
6.12.2015   Poráč
7.12.2015   Dúbravka
8.12.2015   Dobrá
9.12.2015   Choňkovce
10.12.2015   Michalovce – Topoľany
11.12.2015   Kráľovský Chlmec
12.12.2015   Strážske
13.12.2015   Novosad
14.12.2015   Helcmanovce
15.12.2015   Veľké Kapušany
16.12.2015   Spišská Nová Ves
17.12.2015   Čierna nad Tisou
18.12.2015   Vojčice
19.12.2015   Sečovce
20.12.2015   Košice – Ťahanovce
21.12.2015   Košice – Dargovských Hrdinov
22.12.2015   Sobrance
23.12.2015   Košice – Nad jazerom
24.12.2015   Košice – Západ
25.12.2015   Trebišov
26.12.2015   Michalovce
27.12.2015   Slovinky
28.12.2015   Streda nad Bodrogom
29.12.2015   Belža
30.12.2015   Koromľa
31.12.2015    Nacina Ves

Zdroj: TK KBS

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.