Projekty ZACHRÁŇME ŽIVOTY a PORADŇA ALEXIS oslavujú narodeniny!

Marek, Miško, Karolínka, Magdalénka, Vaneska, Eliška, Vikinka, Dávidko… to nie sú len mená náhodne vybrané z kalendára. Sú to konkrétne mená konkrétnych ľudí – bábätiek, ktoré dostali šancu narodiť sa napriek tomu, že ich mamy uvažovali kvôli zložitej životnej situácii o potrate. Prišli na svet, pretože im niekto poskytol pomocnú ruku a tým niekým bol projekt konkrétnej pomoci Zachráňme životy, ktorý 6. decembra – presne na Mikuláša – oslavuje svoje ôsme narodeniny.

Do dnešného dňa sa v jeho rámci podarilo zachrániť približne sto bábätiek, vďaka tomu, že ich mamám sa zabezpečila materiálna alebo iná odborná pomoc, ktorú v núdzi potrebovali, založená na darcovských príspevkoch. „Cieľom projektu je poskytnúť z vyzbieraných pravidelných alebo nepravidelných peňažných darov kontinuálnu pomoc tehotnej žene, ktorá sa ocitla v krajnej životnej situácii a je zaskočená neplánovaným a často nechceným tehotenstvom. Finančná podpora trvá až do jedného roka po narodení dieťaťa. Snažíme sa touto cestou zachrániť bábätko a pomôcť matke nepodstúpiť umelý potrat, ktorého následky často trápia ženy po celý život,“ vysvetľuje Mária Demeterová, koordinátorka projektu Zachráňme životy. Darca teda svojím príspevkom, „adopciou“ tehotnej ženy a jej počatého dieťaťa, zachraňuje dva ľudské životy. Počas ôsmich rokov existencie projektu sa vyzbieralo približne 250-tisíc eur, ktoré pomohli ženám v krízových situáciách postaviť sa na nohy a zvládnuť existenčné problémy. „Táto suma sa niekomu možno nezdá vysoká, ale je fascinujúce, že sa vyzbierala z prevažne malých peňažných darov vo výške 10, 20, 30 eur, čo je úctyhodné. Tieto sumy často poukazujú na účet Zachráňme životy ľudia, ktorí nie sú majetní a sami si musia odoprieť, aby pomohli niekomu inému,“ hovorí s dojatím Mária Demeterová a ďakuje všetkým, ktorí tomuto projektu konkrétnej pomoci, založenému občianskym združením Fórum života, pomáhajú.

Výročie vzniku oslavuje na Mikuláša aj ďalší projekt konkrétnej pomoci – Poradňa Alexis. Jej založenie si pred šiestimi rokmi vyžiadalo zvýšenie počtu riešenia prípadov v rámci projektu Zachráňme životy, na ktoré už nepostačovala kapacita. Dnes už samostatnú neziskovú organizáciu založilo Fórum života s cieľom vybudovať poradenskú sieť pre ženy a dievčatá zaskočené neplánovaným tehotenstvom, ženy trpiace popotratovým syndrómom v dôsledku bolestivej osobnej skúsenosti so spontánnym či umelým potratom, ale aj pre partnerov a rodiny, v ktorých sa členovia s novou situáciou či so vzájomnými vzťahmi majú problém vysporiadať. „Naším hlavným zámerom je pomôcť tehotným ženám, ktoré sa nám ozývajú väčšinou v nejakej krízovej situácii, rozhodnúť sa pre život bábätka. Snažíme sa spolu s nimi daný problém riešiť. Doposiaľ sme mali v Poradni Alexis vyše 800 prípadov, súvisiacich väčšinou s neplánovaným alebo rizikovým tehotenstvom. Zvýšil sa aj počet žien, ktoré chceli riešiť najmä psychické následky spôsobené potratom, a už pár rokov sa nám ozývajú aj muži, ktorí chcú riešiť tehotenstvo svojej partnerky alebo kamarátky,“ hovorí Petra Heretová, ktorá sa venuje koordinácii poradne a psychologickému poradenstvu. Sieť spolupracujúcich odborníkov zahŕňa psychológov, sociálnych pracovníkov, lekárov (najmä gynekológov) a právnikov, ktorí sa usilujú poskytnúť klientkam a klientom odpovede na všetky otázky a nasmerovať ich ku konkrétnej pomoci, ktorú potrebujú.

Navštívte internetové stránky našich projektov konkrétnej pomoci: www.zachranmezivoty.skwww.alexisporadna.sk, kde nájdete všetky informácie o ich fungovaní.

Ak sa rozhodnete pomôcť a prispieť, patrí vám za nás, a najmä za všetkých konečných adresátov vašej podpory veľké ĎAKUJEME.

DSC_0150

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.