Pozvánka – vernisáž benefičnej výstavy Znamenie ženy

Pozývame vás na zaujímavú výstavu textilných koláží akad. mal. Evy Trizuljakovej s názvom „Znamenie ženy“. Výťažok z predaja umeleckých diel autorka v plnom rozsahu venuje na podporu Poradne Alexis, ktorá sa venuje poradenstvu neplánovane tehotným ženám a dievčatám a tiež ženám, ktoré o svoje dieťa prišli ešte pred jeho narodením. Vernisáž sa uskutoční 1. februára 2016 o 17:00 v Dome QUO VADIS v Bratislave na Veternej 1.

cover_fb

Benefičná výstava, ktorá potrvá do 29. februára 2016, predstavuje najnovšiu tvorbu Evy Trizuljakovej. Autorka sa od roku 2009 venuje textilným kolážam na papieri, čo predstavuje novú kapitolu v jej výtvarnom smerovaní. Princíp koláže nie je v jej tvorbe novinkou. Od začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia sa venovala tvorbe netkaných tapisérií – artprotisu (technika patentovaná v šesťdesiatych rokoch 20. storočia v bývalom Československu). Do veľkorozmerných textilných kompozícií vkladala výstrižky rozličných textílií, medzi iným aj fragmentov vyradených liturgických paramentov. Po zavedení reforiem Druhého vatikánskeho koncilu sa mnohé rúcha pálili, aby sa tak predišlo ich znehodnoteniu nejakým iným, nevhodným použitím. Eva Trizuljaková aj s manželom sochárom Alexandrom Trizuljakom paramenty zbierali a zachraňovali. V roku 2005 autorka podstatnú časť tejto kolekcie darovala SNM-Historickému múzeu na Bratislavskom hrade. Materiál, ktorý zostal doma, autorka začala využívať v novej fáze tvorby v maliarsky poňatých textilných kolážach.

Eva Trizuljaková je tiež známa svojou literárnou tvorbou. Vo svojom dodnes nezverejnenom rukopise Znamenie ženy (2008) približuje komplexný pohľad na ženu matku a súčasne aj tvorivú umelkyňu.

Výstava sa koná pod záštitou Anny Záborskej, poslankyne Európskeho parlamentu.

Kontakty:

Poradňa Alexis – Petra Heretová, petra@forumzivota.sk, www.alexisporadna.sk

kurátorka výstavy Pavla Lazárková Trizuljaková – pavlinka.lazarkova@gmail.com

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.