Vyhlásenie Fóra života, o. z. k situácii v zdravotníctve a školstve

Prinášame vám vyhlásenie Fóra života o. z. k situácii v zdravotníctve a školstve, ktoré bolo prijaté na Sneme Fóra života v Rajeckých Tepliciach dňa 30. 1. 2016:

Fórum života, platforma, ktorá združuje 51 organizácií, desiatky jednotlivcov a stovky dobrovoľníkov z celého Slovenska, už 15 rokov chráni život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. S obavami a znepokojením vnímame zhoršujúcu sa situáciu v zdravotníctve a v školstve, ktoré sú kľúčovými rezortmi pre život a zdravie súčasnej a budúcich generácií Slovenska. Sú tiež dominantné v oblasti vzdelávania o dôležitosti ochrany života každého človeka ako aj jej implementácie. Z týchto dôvodov Fórum života podporuje požiadavky na zásadné zlepšenie situácie v rezortoch zdravotníctva a školstva a žiada zdravotníctvu vrátiť charakter verejnej služby.

Fórum života o. z.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.