Modlitba k sv. Gianne – cirkevne schválený text

Milí priatelia, vzhľadom na to, že na Slovensku existuje niekoľko verzií Modlitby k sv. Gianne Berettovej Mollovej, vnášame do tejto veci svetlo v podobe zverejnenia modlitby, ktorej znenie 21. januára 2016 schválil bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský:

Modlitba k svätej Gianne Berettovej Mollovej
Bože, ktorý si naším Otcom,
vzdávame ti chválu a velebíme ťa,
lebo si nám vo svätej Gianne
dal spoznať ženu evanjelia
ako manželku, matku a lekárku.
Vzdávame ti vďaky,
lebo cez dar jej života nás učíš prijímať
a vzdávať úctu každému ľudskému stvoreniu.
Pane Ježišu, sme oslovení životom svätej Gianny,
ktorá sa cez manželskú lásku stala znamením
tvojej lásky pre Cirkev a pre ľudstvo.
Ako dobrý samaritán
zastavila sa pri každej chorej, maličkej a slabej osobe.
Podľa tvojho príkladu a z lásky
darovala samu seba, rodiac nový život.
Duchu Svätý, prameň všetkej dokonalosti,
daruj aj nám podľa príkladu svätej Gianny
vytrvalosť a odvahu v našom osobnom,
rodinnom a pracovnom živote,
aby sme vedeli slúžiť každému človeku
a tak rástli v láske a svätosti.
Svätá Gianna, oroduj za nás.
Amen.

Cirkevné schválenie udelil dňa 21. januára 2016
Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita
Prot. č. 167/2016

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.