770 dobrovoľníkov, 370 miest na Slovensku, 5500 blahoželaní k „počatinám“ aj ideologické odmietnutie – Kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa 2016

DPD_2016001370 miest po celom Slovensku, 770 zapojených dobrovoľníkov a tisíce oslovených oslavou „počatín“ – to sú čísla, ktoré sa týkajú tohtoročnej kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Projekt zorganizovalo Fórum života o. z. s partnermi. Tento ročník sa niesol v duchu oslovenia „Všetko najlepšie k tvojim POČATINÁM!“ a cieľovou skupinou boli predovšetkým mladí ľudia.

„Naše počatie je v živote každého z nás rovnako dôležité, ako naše narodenie, dokonca dôležitejšie. Ak teda oslavujeme narodeniny, deväť mesiacov predtým môžeme oslavovať naše „počatiny“. Keď si uvedomíme tento fakt, môže začať naša cesta k úcte ku každému počatému človeku, aj tomu nenarodenému. A práve na toto sme chceli upriamiť pozornosť verejnosti v tohtoročnej kampani Dňa počatého dieťaťa. Našim cieľom bolo urobiť zo všeobecných informácií veľmi osobnú tému a priniesť zážitok,“ vysvetľuje Mária Froncová z Fóra života.

Okrem dlhoročnej tradície rozdávania bielych stužiek – symbolu kampane – stovkami dobrovoľníkov po celom Slovensku sa tento rok Deň počatého dieťaťa niesol v znamení osláv „počatín“ na viac ako 20 miestach. Do organizácie osláv sa na námestiach, uliciach, internátoch, pri kostoloch, v školách zapojilo 214 dobrovoľníkov, ktorí cca 2700 dobrotami oslovili približne 5500 ľudí. Nechýbal punč, koláče, perníky, cukríky, jednohubky a iné dobroty, spolu s informáciami o kampani, ktorej cieľom je úcta ku každému človeku. „Napriek tomu, že o „počatinách“ mnohí počuli po prvý raz, pozitívne ladenie kampane oslovilo veľké množstvo ľudí a primälo ich zamyslieť sa nad hodnotou vlastného života. Tento oslavný koncept sme prevzali od 4life tímu Univerzitného pastoračného centra v Bratislave, ktorý oslavu „počatín“ zorganizoval už po druhý krát a oslovil stovky študentov v Mlynskej doline. Ľuďom sa páčilo, že boli obdarovaní. Táto pozitívna atmosféra vytvorila aj prirodzený priestor aj pre hlbšie rozhovory a diskusie o ochrane života, ľudskej dôstojnosti, a najmä o konkrétnej pomoci pre nečakane tehotné či matky v núdzi, ktorej sa Fórum života a jeho členské organizácie venujú dlhé roky. Pozitívom jednoznačne bolo aj stmeľovanie miestnych komunít, ktoré zorganizovali oslavy „počatín“,“ uvádza Martin Gazdík, zodpovedný za koordináciu dobrovoľníkov.

V rámci kampane Dňa počatého dieťaťa sa konalo aj viacero zaujímavých podujatí. Slovensko v marci navštívili dvaja zástupcovia medzinárodnej organizácie Human Life International – jej prezident Shenan Boquet a člen Raymond de Souza. Prednášky a verejné diskusie v Bratislave, Trnave, Žiline, Badíne a Rajeckých Tepliciach, na ktorých vystúpili, sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom verejnosti. V dňoch 18.-19. marca sa v Rajeckých Tepliciach konal už 18. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život, tento rok na tému Násilie a ľudská dôstojnosť. V rámci podujatia vystúpili viacerí odborníci na túto tému ako napríklad psychiater Michal Patarák, zástupkyňa SR pred ESĽP Marica Pirošíková, Janka Šípošová z Pomoci obetiam násilia, Anna Verešová z Áno pre život, europoslankyňa Anna Záborská, biskup mons. Milan Lach, o. Shenan Boquet, Marián Čaučík či väzenský kaplán Emil Turiak. Na konferencii boli udelené Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života v troch kategóriách – Slovenská osobnosť, Zahraničná osobnosť a Organizácia. Laureátmi sa stali dlhoročný ochranca života prof. MUDr. Bohumil Chmelík PhD., pro-life lídri z ČR – manželia Kateřina a Radim Ucháčovci, a Tropic Team Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n. o.

Ďalším zaujímavým podujatím bol benefičný koncert Zoe za život, ktorý sa konal v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Žiaľ, pri propagácii tejto benefície na pomoc matkám v núdzi a nečakane tehotným sme sa stretli s ideologickým odmietnutím zo strany citylife.sk.

Elek Kubicsko z tohto portálu nám oznámil, že aktivity a podujatia v súvislosti s prolife aktivitami citylife.sk neuverejňuje s vysvetlením, že „dôvodom sú svetonázor a osobné pocity členov redakcie“.

„Hoci rešpektujeme, že si Citylife.sk vyhradzuje právo neuverejniť informácie o podujatiach, vnímame ako morálne veľmi sporné, že odmietli zverejniť pozvánku na benefičný koncert, ktorým sme chceli pomôcť matkám v núdzi a nečakane tehotným ženám a dievčatám. Je to oblasť, v ktorej by sme všetci mali ťahať za jeden povraz,“ hovorí výkonný riaditeľ Fóra života Tomáš Kováčik a dodáva: „Ako ukázal aj Národný pochod za život, medzi Bratislavčanmi je veľmi veľa ľudí, ktorí chcú pomáhať matkám v núdzi a chrániť život a možno by sa radi prišli na koncert pozrieť a podporiť dobrú vec. Žiaľ, z citylife.sk sa o ňom nemohli dozvedieť z ideologických dôvodov,“ uzatvára Kováčik.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.