Bezplatné poradenstvo pre ľudí v núdzi – ÁNO PRE ŽIVOT n. o.

anoprezivot_logoNezisková organizácia Áno pre život so sídlom v Rajeckých Tepliciach poskytuje bezplatné špecializované sociálne poradenstvo občanom, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách. V Centre poradenstva poskytuje Áno pre život, n. o. bezplatné poradenstvo členom rodín, ktorí sú ohrození domácim násilím alebo sa nachádzajú v inej krízovej situácii. Bezplatné poradenstvo poskytuje taktiež fyzickým osobám, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením a žijú v Rajeckom regióne.

Centrum poradenstva je akreditovaným pracoviskom.
Miesta a kontakty poskytovania poradenstva:
e-mail: apz@nextra.sk
tel.: 0911 756 029

Centrum poradenstva
Farská 543/2
013 13 Rajecké Teplice
(za kostolom)

Pondelok 8,00 – 16,00
Streda 8,00 – 16,00
Piatok 8,00 – 16,00

Komunitné centrum Rajec
Utorok 8,00 – 16,00
Štvrtok 8,00 – 16,00

Nezisková organizácia Áno pre život má dlhoročné pracovné skúsenosti s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením, vynikajúce výsledky a dobré meno, povesť zodpovednej, etickej a transparentnej organizácie. Organizácia získala viacero ocenení zo štátneho, mimovládneho i súkromného sektora. Medzi posledné patrí cena Sociálny čin roka 2013, ktorú udelilo organizácie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ocenenie Litteras Memoriales, ktoré udelil predseda Žilinského samosprávneho kraja za dlhoročné pôsobenie v sociálnej oblasti.
IBAN: SK470900 0000 000421339803; SWIFT: GIBASKBX

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.