Česká biskupská konferencia pozvala odborníkov z Fóra života

Na pozvanie Českej biskupskej konferencie dostalo Fórum života v zastúpení Márie Raučinovej príležitosť sprostredkovať svoje skúsenosti s rodovou agendou,s úsilím čeliť jej ideologickým tlakom, ako aj so skúsenosťami s referendom o ochrane rodiny a Národnými pochodmi za život. Vyše 60 kňazov pôsobiacich v českých a moravských mládežníckych centrách a asi 50 mladých animátorov si 18. apríla počas študijno-formačného kurzu Sekcie pre mládež ČBK v horskom prostredí Erlebachovej boudy na Špindlerovom mlýne vypočulo prednášku s názvom „Pôvod genderu a katolícka reakcia“. Hodinová prezentácia pre kňazov pokrývala základné poznatky o vzniku a vývoji feminizmu, o jeho rôznych prúdoch, ich filozofickom a sociálnom podhubí, o spôsoboch, akými sa rodové štúdiá oddeľujúce rod od pohlavia premietli do politickej agendy, o cieľoch, stratégii a taktike gender mainstreamingu (uplatňovaní rodového hľadiska v politikách), ktorý sa presadzuje v európskom a slovenskom prostredí.

Účastníci sa dozvedeli o negatívnych vplyvoch tejto agendy na manželstvo, rodinu, výchovu detí a štruktúru budúcej spoločnosti a najmä o skúsenostiach Slovenska s procesom tvorby a pripomienkovania kontroverznej Celoštátnej stratégie ľudských práv. Popoludňajší vyše trojhodinový seminár v kruhu zástupcov mládeže z celého územia Českej republiky poskytol priestor na otázky, bohatú diskusiu, hľadanie riešení konkrétnych prípadov z ich okolia, škôl či rodín.

Napriek tomu, že u našich susedov je situácia odlišná v tom, že u nich neprebehla verejná diskusia na túto tému, ani občianske protesty, ani referendum, mladí ľudia potvrdili, ako nebadane sa ideologické rodové vplyvy dostávajú do ich hláv prostredníctvom kultúry a rôznych projektov. Fórum života s vďačnosťou odovzdalo svoje poznatky formátorom a vedúcim mládeže pri Českej biskupskej konferencii a zásobilo ich potrebným materiálom k prezentovanej téme. Na záver prednášajúca Mária Raučinová vyjadrila radosť nad angažovanou atmosférou účastníkov a najmä nádej, že oni ako kľúčové osobnosti mládežníckej formácie posunú informácie do prostredia a kraja, v ktorom pôsobia.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.