V Rajeckých Tepliciach si pútnici uctili sv. Giannu Berettu Mollovú

V Rajeckých Tepliciach sa na prelome apríla a mája konala púť k sv. Gianne Berette Mollovej, lekárke a matke troch detí, ktorá obetovala svoj život, aby zachránila život dieťaťa, ktoré nosila pod srdcom. Do Kostola Božského Srdca Ježišovho si relikvie tejto talianskej svätice prišli uctiť pútnici z celého Slovenska, aj zo zahraničia. Program sa začal v sobotu 30. apríla o 18:00 slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval P. Milan Hudáček SJ. O 21:30 sa začala celonočná adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou s Taizé chválami. V nedeľu slávnostnú svätú omšu celebroval ThLic. Václav Tomiczek, nemocničný kaplán v Ostrave-Zábřehu. Popoludnie pútnikom spríjemnila tvorivá skupina Poetica Musica z Košíc s hudobno-poetickým pásmom Áno za život. Po svätých omšiach sa konalo požehnanie mamičiek v očakávaní a veriaci mali možnosť v tichu si uctiť relikvie sv. Gianny.

24. apríla 1994 pápež Ján Pavol II. vyhlásil Giannu Berettu Mollovú za blahoslavenú a 16. mája 2004 za svätú ako Matku rodiny. Stalo sa to len o 30 rokov po jej hrdinskej smrti a za života jej manžela a troch detí. Gianna bola Talianka, manželka, matka troch detí, lekárka, obyčajná žena svojho času. Pri svojom štvrtom tehotenstve sa rozhodla zachrániť dieta, ktoré čakala, za cenu svojho života. 20. apríla 1962 porodila Giannu Emanuelu a osem dní nato zomrela. Jej posledné slová boli: „Ježiš, milujem ťa“.

Relikvie sv. Gianny dostala nezisková organizácia Áno pre život hneď po jej svätorečení v októbri 2004 priamo od jej manžela Pietra a zachránenej dcéry Gianny Emanuely. Po sv. Gianne Berette Mollovej je symbolicky pomenovaný aj dom, ktorý prevádzkuje Áno pre život n. o. a v ktorom tehotné ženy a matky s deťmi v núdzi nachádzajú oporu a pomoc v ťažkých životných situáciách. 3. apríla 2005 bola posvätená Kaplnka sv. Gianny v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach. Od roku 2006 na toto miesto prichádzajú veriaci v rámci výročnej púte, aby si uctili jej relikvie. Ako matka si získala dôveru najmä vydatých žien a osvedčila sa ako pomocnica pri ťažkostiach v tehotenstve, pôrodoch, ale i při riešení manželských problémov. Sv. Gianna vyprosila už mnohým ženám silu povedať „áno“ pri rozhodovaní o živote svojho budúceho dieťaťa, dodala im odvahu prekonávať ťažkostí a riziká. Preto sa stala patrónkou žien a pro-life hnutia na celom svete.

Na pozvanie Fóra života v roku 2011 Gianna Emanuela, dcéra sv. Gianny, navštívila Rajecké Teplice a miesto, kde sú relikvie jej mamy. Úcta k sv. Gianne sa neustále šíri. Sú po nej pomenované ďalšie centrá pomoci matkám, poradne pre ženy, gynekologická ambulancia v Žiline, materská škôlka v Bratislave a hnutie Modlitby matiek má jej relikviu vo svojej kaplnke.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.