Oznam Fóra života o ukončení spolupráce s doterajším výkonným riaditeľom

Na návrh predsedníčky a na základe schválenia predsedníctva Fórum života zrušilo funkciu výkonného riaditeľa a tým aj ukončilo vzájomnú spoluprácu s Tomášom Kováčikom, doterajším výkonným riaditeľom Fóra života. Rozhodnutie vstúpilo do účinnosti 1. 7. 2016.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.