Kniha, ktorá doteraz chýbala

Začiatkom leta sa na verejnosti objavila pozoruhodná publikácia v slovenskom preklade Sprievodca neplodnosťou pre katolíkov od amerických autoriek Angelique Ruhiovej Lópezovej a Carmen Santamaríaovej. Obe ženy samy prešli cestu neplodnosti, a tak mohli podať problém citlivo, z vnútornej strany prežívania bolesti. Kniha, ktorú vydalo kresťanské vydavateľstvo Kumran, je cenným materiálom psychologickej a duchovnej pomoci pre neplodné páry, no obsahuje aj dôveryhodné medicínske a zdravotnícke informácie podložené relevantnými zdrojmi. Určená je párom s primárnou a sekundárnou neplodnosťou (párom, ktoré už majú dieťa), alebo manželom, ktorým sa nedarí počať po opakovaných spontánnych potratoch či mimomaternicovom tehotenstve. Popri nich môže kniha pomôcť aj ostatným prehĺbiť si poznatky o neplodnosti a o úskaliach metód, ktoré sa dnes ponúkajú ako rýchle riešenie, pričom existujú prijateľné možnosti riešenia. Knihu napokon môžu čítať všetci, ktorí sa venujú téme plodnosti a neplodnosti. Keďže medzi veriacimi sa veľa hovorí o kráse rodiny, málokto chápe, ako trpia tí, ktorí deti nemôžu počať. Každý mesiac je pre nich novou zmarenou nádejou. Často počúvajú reči o tom, akí sú sebeckí, keď majú len jedno či dve deti, a to ich bolesť ešte stupňuje. Nič nevysvetľujú, len čoraz väčšmi strácajú z tváre iskru. Kniha pomáha stať sa vnímavejšími na utrpenie druhých a byť chápavejšími a milosrdnejšími spoločníkmi. Obsahuje tiež konkrétne linky na organizácie poskytujúce pomoc a odporúčania slovenských katolíckych odborníkov – gynekológa, lekára, morálneho teológa, predsedu Subkomisie pre bioetiku či ďalších odborníkov, ktorí sa denne stretávajú s neplodnosťou alebo sami ňou kedysi prechádzali. Vďaka patrí slovenským manželom, ktorí sprostredkovali túto cennú publikáciu pre našich čitateľov. Získať ju môžete na www.kumran.sk.

Mária Raučinová

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.