Ponúkame prototypy pamätníkov nenarodeným deťom aj do vašej farnosti

V súvislosti s kampaňou Sviečka za nenarodené deti už viac rokov prebieha mapovanie pamätníkov nenarodeným deťom po celom Slovensku a ich dokumentovanie na stránke projektu www.sviecka.forumzivota.sk. V roku 2016 sa Fórum života o. z. podujalo urobiť ďalší krok – vytvoriť niekoľko prototypov pamätníkov, z ktorých by si farnosti a spoločenstvá mohli vybrať a inšpirovať sa nimi pri tvorbe pamätníka vo svojej lokalite či regióne, a vytvoriť tak miesto, kde ľudia môžu zapáliť sviečku za nenarodených a spočinúť v tichej modlitbe za ochranu života. Konceptu a realizácie prototypov pamätníka sa zhostili umelci a spolupracovníci Fóra života Stanislav Piatrik, Marek Halász a Mária Froncová.

„Vztýčená hladká doska symbolizuje to, že dieťa sa rodí na svet ako čistý nepopísaný list. Umiestnenie rúk s dieťatkom na jej hranu hovorí o krehkosti v rozhodovaní a vyjadruje aj symbol váh, ktorý nás nabáda zaujať stanovisko ohľadne počatého života. Ruky matky, z ktorých jedna je prázdna a druhá drží dieťa, symbolizujú voľbu a zároveň spomienku. Cez zvolenú kompozíciu sa objekt stáva nielen pietnym priestorom, ale sprítomňuje aj bolestnú rodičovskú skúsenosť,“ vysvetľuje Mária Froncová. Ruky sú zhotovené v skutočnej veľkosti, model dieťatka zodpovedá jeho veľkosti v 12. týždni tehotenstva. Obe ruky otvorené k nebu ponúkajú rozmer vzťahu Boha ku každej ľudskej bytosti, ktorá vrytá v jeho dlaniach nachádza svoj domov. Zásadným prvkom pamätníka sú slová z Knihy proroka Izaiáša: „Do dlaní som si ťa vryl“ (Iz 49, 16). Pri kombinácii materiálov s technológiami vzniklo päť verzií prototypov pamätníka, v ktorých ušľachtilé hrdzavenie, rezanie vodným lúčom, fosfátovanie či chrómovanie vstupuje do dialógu s odliatkami rúk z transparentného epoxidu, umelého kameňa, kararského mramoru alebo kovu. „V poslednom návrhu je pamätník celý zo železa, jednoliaty a pochrómovaný. Stáva sa akoby zrkadlom, ktoré do seba prepisuje dianie navôkol. Skutočnosť, že téma nenarodených sa týka takmer každej rodiny. V zrkadlovom povrchu sme viditeľní všetci, nielen preto, že prenatálnu cestu máme úspešne za sebou, ale sme aj naďalej pozývaní k aktívnej účasti milovať, chrániť, rešpektovať a slúžiť životu,“ hovorí trojica realizátorov projektu.

Prvé pamätníky odovzdáva Fórum života v týchto dňoch do farností Rajecké Teplice, Rajecká Lesná a Hontianske Trsťany, kde budú osadené a požehnané. Téma je zvlášť aktuálna nielen v súvislosti so stále trvajúcim projektom Sviečka za nenarodené deti 2016, ale aj s ohľadom na sviatok Svätých neviniatok, mučeníkov, ktorý si pripomíname v tomto týždni – 28. decembra. Pozývame farnosti a spoločenstvá po celom Slovensku, ktoré uvažujú o realizácii takéhoto projektu, aby sa inšpirovali ponúkaného prototypmi pamätníka a v prípade záujmu o spoluprácu sa obrátili na Fórum života e-mailom na adrese sviecka@forumzivota.sk.

Prinášame niekoľko fotografií ponúkaných prototypov pamätníkov nenarodeným deťom:

pamatnik2      pamatnik3

pamatnik4

pamatnik1

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.