Čierny predaj potratových tabliet. Nikomu to neprekáža?

Tabletka RU-486 pod názvom Mifepriston, ktorá spôsobuje chemický potrat, sa na Slovensku nepoužíva a v lekárňach ju nie je možné získať. Napriek tomu niektorí nelegálni distribútori prenikli na slovenský trh prostredníctvom internetového predaja. Na internetových stránkach ponúkajú predaj a zaslanie balíčka s potratovými tabletami priamo na adresu klientky/klienta. Pokiaľ si adresáti balíček nevyzdvihnú, automaticky zverejnia ich mená, adresy, dokonca vek či fotografie, čo úplne odporuje zákonu na ochranu osobných údajov. Pri tejto „čiernej“ činnosti nielenže dochádza k porušeniu zákona o výdaji liekov, ale aj k porušeniu zákona o osobných údajoch.

Fórum života preto upozornilo v roku 2016 Štátny ústav pre kontrolu liekov (ŠUKL) o týchto skutočnostiach, pričom ho informovalo o konkrétnych webových stránkach nelegálneho predaja. Podobne upozornilo aj rakúsky orgán Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen. Nelegálny distribútor totiž uvádza svoje sídlo v jednom z rakúskych miest. ŠUKL potvrdil nezákonný predaj odpoveďou: „Podľa platnej legislatívy môžu byť predmetom internetového výdaja len registrované lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. Internetový výdaj môže zabezpečovať len držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (tzv. kamenná lekáreň). Pri nákupe lieku cez internet z anonymných internetových stránok hrozí dodanie falšovaných alebo nekvalitných liekov, preto ŠUKL odporúča nákup liekov iba zo zoznamu internetových lekární uvedených na jeho internetovej stránke.“ ŠUKL následne podal podnet orgánom činným v trestnom konaní, zatiaľ bez konkrétneho výsledku.

Okolo uvedenia potratových tabliet na slovenský trh sa dial rozruch. Pro-life aktivisti z Fóra života, Inštitútu pre rodinnú politiku, ako aj cirkevní predstavitelia, politici i mnohí lekári a zdravotníci žiadali ministerstvo zdravotníctva odmietnuť potratovú tabletu, ktorá mala spôsobiť potrat mimo nemocničného zariadenia bez osobitného lekárskeho dozoru a tým ohroziť zdravie a život ženy. Podľa slovenských zákonov umelo ukončiť tehotenstvo je možné jedine na gynekologickom oddelení nemocničného zariadenia.

Fórum života bude naďalej kauzu sledovať a o zistených skutočnostiach vás budeme informovať na našich stránkach.

Autor: Mária Raučinová

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.