Pozvánka na Snem Fóra života

Vážení členovia a sympatizanti Fóra života,

srdečne vás pozývam na Snem Fóra života, ktorý sa uskutoční v sobotu 28. januára 2017 v Rajeckých Tepliciach v hoteli Skalka, tak ako sme to predbežne avizovali. Po troch rokoch je voľba predsedu a predsedníctva na budúce obdobie. Prosím vás o návrhy kandidátov na tieto posty, lebo od nich závisí smerovanie Fóra života.

Program:
08:30 – 09.15 Svätá omša v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach
10:00 – 16:00 Rokovanie (privítanie účastníkov, prijatie programu, prezentácia účastníkov snemu, voľba nových členov, správa o činnosti v roku 2016, správa o hospodárení za rok 2016, správa kontrolnej komisie,  plán činnosti na rok 2017 a rozpočet 2017, voľby predsedu a predsedníctva Fóra života, rôzne, záver).
12:30 – 13:30 obedná prestávka

Program môžeme rozšíriť aj o Vaše vystúpenie. Návrh na bod rokovania pošlite e-mailom na adresu: kancelaria@forumzivota.sk.
Bližšie informácie o organizačných otázkach Vám podá Helena Kozáková na kontaktoch 0903 533 946, kancelaria@forumzivota.sk.

Dňa 28. januára 2017 sa uskutoční aj 15. ročník Reprezentačného plesu Fóra života v hoteli Skalka v Rajeckých Tepliciach, na ktorý ste srdečne pozvaní. Môžete spojiť príjemné s užitočným, pretože v Hoteli Skalka pre vás pripravili aj špeciálnu ponuku, ktorú môžete spojiť s wellness pobytom.

S pozdravom
Marcela Dobešová, predsedníčka FŽ

Pozvanka na Snem 28012017

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.