Priebežné výsledky verejnej zbierky v rámci kampane Sviečka za nenarodené deti 2016

Verejná zbierka v rámci kampane Sviečka za nenarodené deti 2016 pokračuje do 31. marca 2017. Ďakujeme všetkým, ktorí ste do dnešného dňa prispeli, aj všetkým, ktorí tak ešte urobíte počas najbližších týždňov a mesiacov. Projekty zamerané na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť môžete do uvedeného termínu podporiť na čísle účtu IBAN: SK25 0900 0000 0050 3335 7295. Na tento účet posielajte aj vyzbierané peniaze vo vašej farnosti, škole či spoločenstve, do poznámky pre adresáta uveďte názov farnosti, alebo – v prípade individuálneho daru – vaše meno kvôli identifikácii príspevku.

Na tomto mieste vám budeme prinášať priebežné výsledky verejnej zbierky, aktuálny stav je k 6. decembru 2016, no pracujeme na aktualizácii ku koncu roka 2016.

Sviečka 2016 priebežné výsledky k 31-12-2016

Ďakujeme!

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.