Snem Fóra života zvolil nové predsedníctvo, prijal nových členov a riešil víziu na najbližšie roky

Posilňovať duchovný rozmer ochrany života a aj naďalej cez oblasti advokácie, prevencie a konkrétnej pomoci v pluralite názorov vytvárať občiansku spoločnosť, ktorá rešpektuje hodnotu života od jeho počiatku po prirodzenú smrť – tak znejú v stručnosti ciele občianskeho združenia Fórum života na nadchádzajúce trojročné obdobie. Vyplynulo to zo snemu, ktorý sa počas posledného januárového víkendu konal v Rajeckých Tepliciach za veľkej účasti členov a sympatizantov najväčšej pro-life platformy na Slovensku, združujúcej aktuálne 53 samostatných organizácií. Členmi Fóra života sa na sneme stalo niekoľko fyzických a právnických osôb a zásadnou súčasťou programu bola voľba do predsedníctva o. z. Na poste predsedu Fóra života bola na obdobie nasledujúcich troch rokov jednohlasne potvrdená doterajšia predsedníčka Marcela Dobešová. Členmi predsedníctva, ktoré bude v najbližšom období viesť Fórum života sa stali Elena Burešová, Mária Demeterová, Lucia Labašová, Renáta Ocilková, Anna Siekelová, Emil Turiak, Anna Verešová a Anna Záborská.

Najbližším veľkým projektom, ktorý Fórum života v spolupráci s ďalšími organizáciami a dobrovoľníkmi chystá, je 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Prípravy na kampaň sa už začali, jej súčasťou bude aj 19. marca Púť za život v Rajeckej Lesnej a 24. – 25. marca už XIX. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život v Rajeckých Tepliciach, ktorej hlavnou témou bude 60 rokov od legalizácie potratov v bývalom Československu. Pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa sa plánuje osadenie troch pamätníkov nenarodeným deťom podľa prototypov, ktoré navrhli a realizovali pracovníci a spolupracovníci Fóra života a ktoré sú k dispozícii ako inšpirácia aj pre ostatné farnosti a spoločenstvá po celom Slovensku.

Fotografie zo snemu TU.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.