Podporuje minister zahraničných vecí SR financovanie potratov v Afrike a rozvojových krajinách?

Slovensko patrí ku krajinám, ktoré nepovažujú potraty za správne riešenie, preto ich finančne nepodporuje. Podľa viacnásobných prieskumov agentúry FOCUS až 70 % populácie na Slovensku pripúšťa potrat len z veľmi vážnych dôvodov alebo ich nepripúšťa vôbec. Ide o veľmi citlivú tému, ktoré dokázala na Slovensku zmobilizovať najmasovejšie zhromaždenia od revolúcie, konkrétne dva Národné pochody za život s viac ako 80 tisíc ľuďmi. Viac ako dva milióny európskych občanov žiadalo, aby EÚ nešírila potrat do krajín, ktoré nie sú súčasťou Európy. 

Americký prezident Donald Trump obnovil tzv. Mexico City Policy prezidenta Ronalda Reagana, na základe ktorej USA prestáva financovať z federálneho rozpočtu organizácie, ktoré propagujú potraty ako metódu plánovania rodičovstva, vykonávajú potraty, nútené potraty či nedobrovoľné sterilizácie v rozvojových krajinách alebo lobujú na zmenu protipotratovej legislatívy.

Mária Demeterová, členka predsedníctva Fóra života uvádza: „Veľmi nás prekvapila reakcia niektorých európskych politikov. Keď nebudú potraty financovať USA, mala by podľa nich potraty v Afrike a rozvojových krajinách financovať Európska únia. Nazývajú to „vyplnením medzery v slušnosti“. Keďže aj vďaka Reaganovi sa môže stredná a východná Európa tešiť slobode, nazývať obnovenie Reaganovej politiky nefinancovania potratov „medzerou v slušnosti“ vnímame ako potretie našej vlastnej slobody a demokracie. Je paradoxné, že obnovenie Reaganovej politiky nenapadli rozvojové krajiny Afriky, ale napadli ju organizácie, ktoré z vykonávania a propagácie potratov finančne profitujú. V súčasnosti oslovuje dánska ministerka Ulla Tørnæs ministrov členských krajín EÚ na podpísanie listu, ktorým vyzýva Federicu Mogheriniovú, vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, a Nevena Mimicu, eurokomisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, aby Európska komisia v reakcii na Trumpove memorandum vyplnila medzeru, ktorá vznikla dôsledkom zavedenia Mexico City Policy, vo financovaní organizácií vykonávajúcich a lobujúcich v prospech potratov v Afrike a iných rozvojových krajinách.“

Anton Chromík, predseda Aliancie za rodinu, dodáva: „Pojmy „sexuálne a reprodukčné zdravie“ a „reprodukčné práva“ v zmysle práva EÚ nezahŕňajú podporu umelých potratov, vzhľadom na to, že EÚ sa jednoznačne hlási k výsledkom Akčného programu medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji. Cieľom iniciatívy dánskej ministerky je práve dosiahnutie financovania tých mimovládnych organizácií a ich aktivít z rozpočtu EÚ, ktoré vykonávajú svoju činnosť v rozpore s požiadavkami a s pravidlami stanovenými európskou legislatívou a v rozpore so závermi Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (ICPD). Zásadne odmietame, aby Slovenská republika akýmkoľvek spôsobom podporila ideologickú kolonizáciu rozvojových štátov zameranú na zničenie prirodzenej rodiny a podkopávanie ľudskej dôstojnosti.“

Podľa Márie Demeterovej „Slovenkám štát potrat nefinancuje, lebo potrat nie je dobré ani bezpečné riešenie. Prečo by sme ho mali ponúkať Afričankám a financovať z peňazí našich daňových poplatníkov? Potrat nemôže byť našou pomocou africkým krajinám. To nie je pomoc, ani sloboda, to je hrubé, násilné vnucovanie životného štýlu v praxi. Veľmi chceme oceniť aj jasný postoj afrických krajín, ktoré napriek svojej ťažkej situácii považujú takúto takzvanú „pomoc“ skôr za urážku ich kultúry a kolonizátorské maniere.“

Anton Chromík vyzýva: „Žiadame premiéra Fica o konkrétne vysvetlenie, či minister zahraničných veci SR Lajčák podporil a podpísal list iniciovaný dánskou ministerkou Ullou Tørnæs, ktorý je adresovaný Mogheriniovej a Mimicovi ohľadom financovania potratov. Žiadame ho o vyjadrenie, či Slovenská republika bude podporovať v Európskej únii financovanie potratov pre rozvojové krajiny.“

Pozn.: Mexico City Policy je politika*, ktorú znovu zaviedol prezident D. Trump dňa 23.1. 2017, a ktorá zabraňuje prideľovať štátne prostriedky tým neziskovým organizáciám, ktoré mimo územia USA poskytujú poradenstvo ohľadom plánovaného rodičovstva, služby spojené s potratmi, či lobujú za zrušenie/zmiernenie antipotratových zákonov. Táto politika bola po prvýkrát zavedená R. Reaganom, neskôr zrušená B. Clintonom, opäť zavedená G.W. Bushom a opäť zrušená B. Obamom. Uvedená skutočnosť znamená výpadok hmatateľných financií (okolo 600 mil. USD ročne) pre potratové organizácie.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.