EP vyzval Radu EÚ na financovanie medzinárodného fondu na podporu potratov. Podpíšte petíciu

Tento týždeň v Štrasburgu poslanci Európskeho parlamentu hlasovali o Odporúčaní EP Rade EÚ o prioritách pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien. Prijatý dokument okrem iného vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zriadili medzinárodný fond na financovanie umelého prerušenia tehotenstva. Za jeho schválenie hlasovalo 371 europoslancov, 198 bolo proti a 74 sa zdralo. Slovenskí zástupcovia v EP hlasovali takto: Proti: B. Škripek, A.Záborská, M.Mikolášik, P. Csáky, E.Kukan, J. Nagy, I. Štefanec, R.Sulík a J. Žitňanská. Za: M.Beňová, M. Smolková, V. Maňka. Nehlasoval: B. Zala.

Sporne vyznievajú aj ďalšie výzvy v dokumente a to smerom k členským štátom. Ide hlavne o požiadavku na zvýšenie financovania oblasti sexuálneho a reprodukčného práva, vytvorenie spomínaného fondu a to z prostriedkov členských štátov a EÚ na rozvojovú pomoc.

Vznik Odporúčania súvisí s tým, že prezident USA Donald Trump zaviedol tzv. pravidlo “global gag”, ktoré prestáva financovať medzinárodné organizácie podporujúce služby či poradenstvo v oblasti potratov. Autori Odporúčania sa domnievajú, že uvedená skutočnosť predstavuje krok späť v dlhoročnom pokroku dosiahnutom v oblasti zdravia.., najmä pokiaľ ide o práva žien a dievčat, a mohlo by to obmedziť prístup ku zdravotnej starostlivosti pre milióny ľudí na celom svete.

Na záver zdôrazňujú, že je nutné chrániť a presadzovať práva LGBTI žien.

Treba povedať, že tento dokument nie je právne záväzný. Ide o odporúčanie, o ktorom bude rokovať Rada (ministrov) EÚ. A v nej má zastúpenie aj SR. Preto je dôležité, kto nesúhlasí s tým, aby sa z jeho daní financovalo vykonávanie potratov po celom svete, aby sa pridal aj k petícií vytvorenej CitizenGo. A samozrejme sledoval dianie vo vláde SR.

Link na petíciu:

http://www.citizengo.org/sk/lf/41095-otvoreny-list-vlade-sr-nepodielajme-sa-na-financovani-potratov-v-rozvojovych-krajinach

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.