Pozývame na púť za ochranu života do Rajeckej Lesnej

Farnosť Rajecká Lesná v spolupráci s Fórom života pozýva na púť do Rajeckej Lesnej, ktorá sa uskutoční v nedeľu 19. marca 2017, a na ktorej vystúpia aj Lámačské chvály. Podujatie sa koná v rámci kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa a pri tejto príležitosti bude v areáli Baziliky Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie požehnaný pamätník nenarodeným deťom, ktorého návrh a realizáciu zastrešilo Fórum života v spolupráci s externými umelcami. „Vztýčená hladká doska symbolizuje to, že dieťa sa rodí na svet ako čistý nepopísaný list. Umiestnenie rúk s dieťatkom na jej hranu hovorí o krehkosti v rozhodovaní a vyjadruje aj symbol váh, ktorý nás nabáda zaujať stanovisko ohľadne počatého života. Ruky matky, z ktorých jedna je prázdna a druhá drží dieťa, symbolizujú voľbu a zároveň spomienku. Cez zvolenú kompozíciu sa objekt stáva nielen pietnym priestorom, ale sprítomňuje aj bolestnú rodičovskú skúsenosť,“ vysvetľuje stvárnenie a zámer pamätníka spoluautorka projektu Mária Froncová z Fóra života. Ruky sú zhotovené v skutočnej veľkosti, model dieťatka zodpovedá jeho veľkosti v 12. týždni tehotenstva. Obe ruky otvorené k nebu ponúkajú rozmer vzťahu Boha ku každej ľudskej bytosti, ktorá vrytá v jeho dlaniach nachádza svoj domov. Zásadným prvkom pamätníka sú slová z Knihy proroka Izaiáša: „Do dlaní som si ťa vryl“ (Iz 49, 16).

Program púte v Rajeckej Lesnej sa začne o 16:00 hodine svätou omšou, ktorú bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Súčasťou programu bude aj vystúpenie Lámačských chvál. Srdečne pozývame všetkých zblízka i ďaleka, ktorým nie je ľahostajná otázka ochrany života od počatia, aby prišli do Rajeckej Lesnej a vytvorili spoločenstvo modlitieb a zdieľania na túto tému.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.