Sprievodné podujatia ku kampani Deň počatého dieťaťa 2017

Prípravy na jednu z najväčších pro-life kampaní 25. marec – Deň počatého dieťaťa sú v plnom prúde a my by sme Vás chceli informovať o podujatiach, ktoré sa pri tejto príležitosti chystajú.

Jej tohtoročným mottom je pozvanie „Oslávte s nami svoje počatiny“ a apelujeme na ľudí, aby si cez hodnotu svojho vlastného života, ktorý bol takisto kedysi nenarodený, uvedomili hodnotu každého ľudského života a urobili všetko pre jeho ochranu.

Pripnime si spoločne biele stužky ako symbol nevinného počatého života a spoločne poďme svedčiť o jeho vzácnosti a nenahraditeľnosti.

Symbolom kampane sú každoročne biele stužky, ktoré si môžete pripnúť na odev, aby ste tak dali najavo spoluúčasť na projekte a na myšlienke ochrany života od počatia, a pozývame Vás aj k ich rozdávaniu vo svojom okolí spolu s vysvetlením myšlienky Dňa počatého dieťaťa. V miestnom spoločenstve môžete pripraviť aj malú oslavu „počatín“ a ponúkať letáčiky o kampani okoloidúcim spolu s koláčikmi alebo inými pripravenými dobrotami.

19.marca 2017 sa v Rajeckej Lesnej chystá púť za život, ktorú spoluorganizuje Fórum života s miestnou farnosťou. Svätej omši o 16:00 hodine bude predsedať Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup, a v rámci púte sa uskutoční požehnanie prvého z niekoľkých pamätníkov nenarodeným deťom, ktoré navrhlo a realizovalo Fórum života v spolupráci s viacerými umelcami. Umiestnený bude v areáli tamojšej baziliky. Srdečne Vás pozývame na túto púť, ktorá vyvrcholí koncertom Lámačských chvál. Ďalšie pamätníky nenarodeným budú umiestnené a požehnané v Rajeckých Tepliciach (25. 3. po sv. omši o 7:30, pamätník požehná Mons. Tomáš Galis) a v Hontianskych Trsťanoch o deň neskôr – 26. marca. Program sa začne sv. omšou o 11:00 hodine, po nej pamätník posvätí generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal.

 

Peknú tradíciu nadobúda aj benefičný koncert za život s komorným orchestrom ZOE, ktorý bude slovom sprevádzať známy spisovateľ Daniel Hevier. Záštitu nad podujatím, ktoré sa uskutoční 21. marca o 18:30 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, prevzal prof. Vladimír Krčméry, lekár, odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg a zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta, ktorý sa všetkou svojou prácou zasadzuje za život. S orchestrom ZOE vystúpi husľový sólista Juraj Tomka. Príďte si vypočuť Vivaldiho Štyri ročné obdobia, vstupné je dobrovoľné a výťažok z koncertu bude použitý na aktivity a projekty zamerané na ochranu života od počatia.

V portfóliu akcií, ktoré chystáme ku Dňu počatého dieťaťa, nebude chýbať ani XIX. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život v Rajeckých Tepliciach. Jeho tohtoročnou témou bude 60 rokov od legalizácie potratov na Slovensku a konať sa bude symbolicky 24. – 25. marca, teda priamo v Deň počatého dieťaťa. Registrácia na podujatie je otvorená do 15. marca.

Za vašu účasť a akúkoľvek formu spolupráce na šírení osvety v súvislosti s Dňom počatého dieťaťa srdečne ďakujeme.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.