Podeľte sa o svoju polievku

Tento rok sa koná už 11. ročník akcie Podeľme sa!, ktorú organizuje Katolícke hnutie žien Slovenska. Od Popolcovej stredy do Kvetnej nedele si môžu farnosti, spoločenstvá, spolky, rodiny aj jednotlivci navariť polievku, či pripraviť iné symbolické jednoduché jedlo, pričom druhý chod (ktorý by plne nasýtil) si odoprú.  V cene obeda peniažky pošlú tým, ktorí trpia núdzu. Delia sa teda o to, čo im spôsobí hlad.  Akcia má predovšetkým komunitný ráz, prebieha na fare, v katechetických miestnostiach, vo verejných priestoroch, v školách či na voľnom priestranstve pred kostolom, v parku a podobne. Ľudia do nej zapájajú vlastnú kreatívnosť. Niekde pečú koláčiky a podávajú kávu, inde varia polievky rôznych druhov. Ba zorganizujú si aj súťaže o najchutnejšiu polievku. Zahanbiť sa v receptoch nedajú ani otcovia kapláni  a farári. Katolícke hnutie žien je vďačné všetkým, ktorí sa ujmú zorganizovania akcie vo svojom okolí. Listy z celého Slovenska, ktoré dostávame, vždy prekvapujú nápaditosťou prevedenia akcie a  štedrosťou zbierok. Z farnosti Richvald nám napísali: „Ľudia sa prišli ponúknuť sladkým zákuskom, porozprávali sa, strávili spolu príjemný čas a dobrovoľnou čiastkou prispeli na projekt Podeľme sa!. Súčasťou bola aj výstavka fotografií kňazov doteraz pôsobiacich v našej farnosti. O deti sa v detskom kútiku postarali šikovné animátorky.“ Napriek viacerým zbierkam v Pôstnom období, spoločenstvo okolo pôstnej polievky má svoje čaro, lebo upevňuje vzťahy medzi farníkmi a posilňuje ich zápal a obetavosť. Tohtoročný výťažok akcie Podeľme sa! je adresovaný zariadeniu Centra pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny v sociálnej núdzi v Ružomberku. Toto zariadenie im bude poskytovať v krajnej životnej núdzi odbornú pomoc a prístrešie. Časť zbierky pôjde aj na dokončenie vybavenia Centra pre obnovu rodiny v Bratislave. Katolícke hnutie žien na akciu Podeľme sa! zriadilo osobitnú zbierku, riadne registrovanú na Ministerstve vnútra SR.

                                                                                                                                                                          Mária Raučinová

Katolícke hnutie žien Slovenska, Kozičova2, 841 10 Bratislava 46. Predsedníčka KHŽS: Mária Demeterová, maria.demeterova@gmail.com, tel.: 0905 448 002     www.khzs.sk

 

Bankové spojenie: Tatra banka,a.s.

Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

Číslo účtu osobitne zriadeného na zbierku

IBAN: SK50 1100 0000 0029 4001 6642

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.