Modlitby za život počas kampane Dňa počatého dieťaťa v metropole Šariša a v Záhradnom

Vo štvrtok 23. marca 2017 vo Františkánskom kostole sv. Jozefa v Prešove svätú omšu za život celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita. Spolu s kňazmi koncelebroval aj koordinátor pro-life aktivít v Košickej arcidiecéze Dušan Škurla. V homílii arcibiskup Bober povzbudil prítomných k pro-life aktivitám a postoju. Homíliu si je možné vypočuť na webstránke farnosti Záhradné. 

V závere sa prihovoril o. Dušan a pripomenul rôzne aktivity. Zvlášť akciu 9 mesiacov za život. V Prešove sa od 25. marca do 25. decembra 2017 budú modliť na troch miestach. Františkán P. Gabriel poďakoval zboru z Gymnázia sv. Moniky za doprevádzanie spevu a aj arcibiskupovi Boberovi za účasť. Záverečnou časťou bolo požehnanie matiek v požehnanom stave. Po svätej omši aktivisti rozdávali letáky o Duchovnej adopcii a všetci prítomní boli pozvaní na agapé v priestoroch kláštora.

V piatok 24. marca 2017 vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Záhradnom bola pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa modlili birmovanci a obetovali ju za nenarodené deti a za všetkých ľudí, aby chránili život od počatia až po prirodzenú smrť. Miestny farár Stanislav Ferčák počas homílie vyzval veriacich, aby poďakovali svojim rodičom za prijatie života. Po svätej omši bolo premietanie filmu s originálnym názvom: Do You Believe? O ľuďoch, ktorí objavili moc v Ježišovi Kristovi. 

V sobotu 25. marca 2017 na slávnosť Zvestovania Pána a v Deň počatého dieťaťa bola svätú omšu celebroval Stanislav Ferčák. V homílii povzbudil veriacich spojiť s Pannou Máriou v plnení Božej vôle, či už v pozícii otca, matky alebo v životnom postavení. Celú homíliu je možné si vypočuť na farskej webstránke. V závere bolo adorácia za život. Po eucharistickom požehnaní záujemcovia o Duchovnú adopciu mali možnosť zložiť sľub, že sa počas deviatich mesiacoch budú modliť za Bohu známe nenarodené dieťa. Pre veriacich boli pripravené biele stužky ku Dňu počatého dieťaťa.

Fotografie a zvukové záznamy je možné nájsť na stránke farnostzahradne.sk

Autor: Marek Bartkovský

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.