Požehnanie pamätníkov nenarodeným deťom

25. marca si každý rok pripomíname Deň počatého dieťaťa. Pri tejto príležitosti sa počas uplynulého víkendu požehnávali tri pamätníky nenarodeným deťom.

Na začiatku kampane Dňa počatého dieťaťa 19. 3. 2017 bol požehnaný prvý pamätník v Rajeckej Lesnej. Pamätník umiestnený na kríži v areáli Baziliky Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie posvätil žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. V sobotu 25. 3. 2017 v Rajeckých Tepliciach, počas konferencie Vyber si život, organizovanej Fórom života a organizáciou Áno pre život, účastníci slávnostne odhalili druhý pamätník, ktorý požehnal Ján Ďačok SJ. A v nedeľu 26.3.2017 požehnal tretí pamätník generálny vikár banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal v Hontianskych Trsťanoch za účasti miestneho kňaza a dekana Mons. Jána Bednára.

Všetky tri pamätníky nesú spoločný odkaz a stvárnenie. Líšia sa v použitých materiáloch a technológiach. Ich návrh a realizáciu zastrešilo Fórum života v spolupráci s externými umelcami, Stanislavom Piatrikom a Marekom Halászom. „Vztýčená hladká doska symbolizuje to, že dieťa sa rodí na svet ako čistý nepopísaný list. Umiestnenie rúk s dieťatkom na jej hranu hovorí o krehkosti v rozhodovaní a vyjadruje aj symbol váh, ktorý nás nabáda zaujať stanovisko ohľadne počatého života. Ruky matky, z ktorých jedna je prázdna a druhá drží dieťa, symbolizujú voľbu a zároveň spomienku. Cez zvolenú kompozíciu sa objekt stáva nielen pietnym priestorom, ale sprítomňuje aj bolestnú rodičovskú skúsenosť,“ vysvetľuje stvárnenie a zámer pamätníka spoluautorka projektu Mária Froncová z Fóra života. Ruky sú zhotovené v skutočnej veľkosti, model dieťatka zodpovedá jeho veľkosti v 12. týždni tehotenstva. Obe ruky otvorené k nebu ponúkajú rozmer vzťahu Boha ku každej ľudskej bytosti, ktorá vrytá v jeho dlaniach nachádza svoj domov. Zásadným prvkom pamätníka sú slová z Knihy proroka Izaiáša: „Do dlaní som si ťa vryl“ (Iz 49, 16).

Návštevníci týchto miest si môžu pripomínať pamiatku detí tým, že tam zapália sviečku alebo prinesú kvety.

    

Text: Anna Siekelová, Mária Froncová, Foto: Stanislav Piatrik

Viac fotografií zo všetkých troch miest nájdete TU.

 
 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.