Etický kódex za ľudskú dôstojnosť a spoločné dobro prijatý v Bruseli

Koncom apríla sa v Bruseli stretli zástupcovia politických strán a z občianskej spoločnosti na 2. transatlantickom summite zameranom na osobnosť človeka, rodinu a spoločnosť vo svetle globálnych výziev a globálnych odpovedí na tieto výzvy. O témach, ktoré s touto problematikou súvisia, spolu na pôde Európskeho parlamentu diskutovali politici a lídri organizácií z 30 krajín sveta zo 4 svetadielov. Slovensko malo vzhľadom na počet obyvateľov skutočne bohaté zastúpenie – zo strany politikov vystúpili s jasným posolstvom v prospech hodnôt a ich advokácie na domácom aj medzinárodnom poli Branislav Škripek, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik a Ján Figeľ. Hovorilo sa o tom, že dôstojnosť človeka predstavuje univerzálny a transkultúrny charakter, ktorý nie je geograficky ani časovo obmedzený. To je dôvod, prečo zúčastnení politici kladú dôraz na význam Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948.

Stretnutia sa zúčastnila aj predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová, ktorá uviedla, že všetky príspevky, ktoré na summite odzneli, sú pre nás výzvou, ale aj zodpovednosťou byť na strane tohto medzinárodného dokumentu: „Základné ľudské práva sa nemôžu meniť a prispôsobovať ideológiám. Vnucovanie takzvaných nových ľudských práv vplýva na rast násilia, extrémizmu a radikalizmu. Vidieť to v krajinách, kde sa oslabil inštitút manželstva, rodiny, náboženská sloboda a sloboda svedomia. Najmä v západných štátoch je to dôsledok sexuálnej revolúcie, kde sa rodová ideológia, o ktorej sa na summite otvorene hovorilo, stáva súčasťou verejných politík.“

Na stretnutí Politická sieť hodnôt, globálna platforma zákonodarných a politických predstaviteľov zúčastňujúcich sa na Transatlantickom dialógu o zdieľaní hodnôt, zameraná na spoluprácu na lokálnej a globálnej úrovni prostredníctvom aktívnej obrany a podpory hodnôt, prijala Etický kódex za ľudskú dôstojnosť a spoločné dobro, ktorý zúčastnení politici majú a budú mať vo svojich programoch.

Kompletné znenie kódexu nájdete tu: Desatoro za ľudskú dôstojnosť a spoločné dobro

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.