Reprezentanti krajín celej Európy sa zišli na II. európskom fóre Federácie JEDEN Z NÁS a žiadajú od vlád podporu života a rodiny

Okolo 600 reprezentantov pro-life organizácií z celej Európy sa zišlo 27. mája sa v Budapešti na Druhom európskom Fóre One of Us – Jeden z nás, ktorého hlavným cieľom bolo poukázať, že veľký počet Európanov podporuje vládne trendy zavádzajúce pozitívne politické opatrenia v prospech života, rodiny a materstva, medzi nimi krajiny ako Maďarsko a Poľsko.  

Jaime Mayor Oreja, prezident Federácie Jeden z nás sa vyjadril, že „ kríza, ktorej sme svedkami, odštartovala dňom, kedy bol uzákonený potrat“. Týmto činom sa otvorili dvere nanucovanej gendrovej ideológii  a ostatným trendom, ktoré sú útokom na ľudskú osobu a na skutočné hodnoty humanizmu. Zišli sme sa tu všetci, čo sa nemienia vzdať. Chceme sme skúmať samotné korene krízy, ktorú prežívame a čeliť jej.“

María San Gil, bývalá poslankyňa Baskického parlamentu a členka Nadácie Hodnoty a spoločnosť, sa vyjadrila: „Dnes sa zasadzujeme za ochranu života, ktorý nie je dedičstvom niektorej z ideológií, a preto pri jeho obrane musíme byť absolútne radikálni. Existujú hodnoty, ktoré si zasluhujú ochranu bez akéhokoľvek kompromisu, voči ktorým  sa nesmie používať dvojaký meter, dvojaké argumenty. Sú hodnoty, ktoré nemajú viacero typov. Tie treba brániť prvej línii, pravdivo a energicky.“ 

One of Us Fórum  na záver predstavilo víziu budúcnosti, kedy nastanú zmeny v politickom aj sociálnom kontexte, pričom vo verejnej diskusii tak na európskej ako aj na národnej úrovni nebudú chýbať pojmy „hodnota“ a „presvedčenie“.

Prostredníctvom Európskej federácie Jeden z nás sa do Budapešti dostala Symfónia života

Na počesť francúzskeho lekára Jérôma Lejeuna, objaviteľa genetickej príčiny Downovho syndrómu a veľkého ochrancu života zaznelo hudobné dielo z repertoáru španielskej asociácie Symfonický orchester a zbor JMJ.

Skomponoval ho španielsky skladateľ Carlos Criado a ruský komponista Kuzma Bodrov a na jeho nácviku sa podieľalo viac ako 300  hudobníkov. Odznelo v prevedení Symfonického orchestra a zboru JMJ, Symfonického orchestra a zboru z Budapešti, Detského zboru maďarskej Štátnej opery a zboru Vox Mirabilis Choir.

Fórum One of Us udelilo II. Európsku cenu „Hrdina života“ americkému lekárovi doktorovi  Johnovi  Bruchalskému

Aj tohto roku One of Us udelilo II. Európsku cenu „Hrdina života“ americkému lekárovi Johnovi  Bruchalskému, bývalému vykonávateľovi  potratov, ktorý v súčasnosti spustil jedno z centier pre podporu života v Amerike, Tepeyac Family Center.

Doktor Bruchalski strávil veľkú časť profesionálneho života podporou potratu, kým ho nezastavil odpor voči tomu, čo robí: „Na mojej klinike som nevidel šťastie ani radosť. Viac potratov znamená viac zničených vzťahov, viac infekcií, viac deštrukcie, viac horkosti “ konštatuje Hrdina života.

Dr. Bruchalski: „Lekári, ktorí pokračujú vo vykonávaní potratov, sa pýtajú matiek, či skutočne veria, že ukončenie života dieťaťa im pomôže. Pre matky je veľmi ťažké nežialiť nad svojim potomstvom. Rád by som sa ich opýtal, či sú skutočne presvedčené,  že potrat je tou najlepšou odpoveďou. Ak neveria,  že sú aj lepšie riešenia, a ak máte záujem, kontaktujte sa so mnou. “ 

Autor: MUDr. Anna Kováčová-Habovštiaková

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.