Fórum života na budapeštianskom „Summite rodín“

Počas posledného májového víkendu Budapešť hostila „Summit rodín“. Tisícky účastníkov z celého sveta,  vrátane Slovenska, sa stretli, aby v duchu hlavnej témy „Budovanie národov priateľských voči rodine“ dali najavo, že podporujú život, rodinu a prirodzené hodnoty. Zúčastnila sa ho aj delegácia Fóra života zložená z pracovníkov, zástupcov predsedníctva a členských organizácií, dobrovoľníkov a podporovateľov tejto platformy pôsobiacej už takmer dve desaťročia na poli ochrany života. Bohatý program summitu pozostával z Demografického fóra 2, XI. svetového kongresu rodín, II. európskeho fóra One of Us (Jeden z nás) a z festivalu „Viva Familia“, ktorý účastníci otvorili Pochodom rodín po budapeštianskych uliciach.

II. európskeho fóra Federácie One of Us (Jeden z nás) sa Fórum života zúčastnilo ako členská organizácia, prítomným sa prihovoril prezident federácie Jaime Mayor Oreja aj ďalší predstavitelia európskych a národných ustanovizní zaoberajúcich sa pro-life agendou. Federácia je celoeurópskou platformou zastrešujúcou mimovládne organizácie, ktoré sa pred niekoľkými rokmi podieľali na organizovaní petície Jeden z nás žiadajúcej zastavenie financovania vedeckých výskumov zo strany Európskej únie, pri ktorých sa ničia ľudské embryá. Členské organizácie intenzívne pokračujú v pro-life a pro-family úsilí v jednotlivých krajinách a II. európske fórum poskytlo cenný priestor pre vzájomnú výmenu skúseností a diskusiu o potrebe koordinovaného postupu v otázkach ochrany života od počatia po prirodzenú smrť.

XI. svetový kongres rodín ponúkol európsku premiéru amerického pro-life filmu „The Case for Christ“ (Prípad pre Krista) za prítomnosti režiséra, hercov a producentov tohto snímku. Výkonný riaditeľ Svetového kongresu rodín Larry Jacobs ocenil aktuálnu maďarskú politiku zameranú na ochranu a podporu rodiny a vyjadril nádej, že tento kongres „posilní existujúcu medzinárodnú sieť a prispeje k založeniu novej globálnej pro-family aliancie krajín, ktoré ochraňujú manželstvo, rodinu a posvätnosť ľudského života.“ Okrem Fóra života mali na podujatí zástupcov aj ďalšie slovenské organizácie – Donum Vitae a slovenská pobočka Citizen Go. Ako uviedla predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová, veľa sa diskutovalo o ľudských právach: „Je paradoxom, že v mnohých krajinách sa v mene presadzovania tzv. nových práv ľuďom upiera právo žiť podľa prirodzeného práva. V mene slobody strácame slobodu, agenda ľudských práv je v rukách vládnucich elít. Budapeštiansky summit je veľkou výzvou pre politikov ohľadne toho, kam sa bude uberať svetový poriadok v budúcnosti. A na nás, voličoch, je nesmierna zodpovednosť v rozhodovaní, komu dáme vo voľbách svoj hlas, aby sa presadzovala hodnota rodiny a aby sa rozvíjala spoločnosť, ktorá bude generovať silné rodiny. Pretože len zo silných rodín vychádzajú silní ľudia.“

 Boli to tri intenzívne dni plné počúvania, vzdelávania sa, rozhovorov, nadväzovania kontaktov a kultúry,“ skonštatovala projektová manažérka Fóra života Libuša Dedáčková na margo podujatia a dodala, že podpora maďarských štátnych štruktúr voči rodinnej politike sa odrazila aj na kvalite organizácie a celkovej mimoriadne pozitívnej atmosfére summitu. S príspevkom vystúpili europoslankyňa a členka predsedníctva Fóra života Anna Záborská (jedna z hlavných iniciátorov vzniku One of Us); europoslanec Miroslav Mikolášik (člen výkonného výboru federácie za Slovensko); aj tajomníčka Združenia slovenských katolíckych škôl a členka predsedníctva Fóra života Renáta Ocilková. Na počesť francúzskeho lekára Jérôma Lejeuna, objaviteľa genetickej príčiny Downovho syndrómu a veľkého ochrancu života, zaznelo hudobné dielo z repertoáru španielskej asociácie Symfonický orchester a zbor JMJ. Skomponoval ho španielsky skladateľ Carlos Criado a ruský komponista Kuzma Bodrov a na jeho nácviku sa podieľalo viac ako 300  hudobníkov. Odznelo v prevedení Symfonického orchestra a zboru JMJ, Symfonického orchestra a zboru z Budapešti, Detského zboru maďarskej Štátnej opery a zboru Vox Mirabilis Choir.

Medzinárodné podujatie vyvrcholilo odovzdaním Ceny Federácie One of Us v budapeštianskom Kongresovom centre Američanovi Dr. Johnovi Bruchalskemu, gynekológovi, ktorý v minulosti vykonával potraty a dnes sa snaží všetkou svojou prácou životy nenarodených detí zachraňovať. Vo Virgínii založil pro-life kliniku, ktorá sa stará o matky s problémovým tehotenstvom, a úspešne rozvíja ďalšie aktivity a projekty zamerané na ochranu života od počatia.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.