Protestujeme proti neetickosti, protiprávnosti a škandalóznosti výstavy mŕtvych ľudských tiel

V súvislosti s konaním výstavy mŕtvych ľudských tiel v Bratislave Fórum života odoslalo podnet na podozrenie z trestného činu na Generálnu prokuratúru SR, ako aj listy so žiadosťou o prešetrenia a zastavenie výstavy z dôvodu porušovania viacerých zákonov adresovaným ministrovi vnútra, zdravotníctva, kultúry, primátorovi mesta Bratislavy, starostovi mestskej časti Petržalka, hlavnému hygienikovi a podnet na Radu pre reklamu v dôsledku masívnej bilbordovej kampane tejto neetickej a nedôstojnej výstavy s pochybným pôvodom mŕtvych tiel, zatiaľ bez relevantnej odozvy.

Ústav zdravotníckej etiky SZU v Bratislave zverejnil pred otvorením výstavy protestné stanovisko, v ktorom poukazuje na neetickosť, škandalóznosť a protiprávnosť konania tejto akcie, ktorej evidentným cieľom je zarábať na dehonestácii mŕtvych ľudských tiel. Podľa stanoviska tu ide „úplne jednoznačne o bezohľadnú komerčnú aktivitu, čiže o získavanie nekalého finančného prospechu využitím resp. zneužitím mŕtveho ľudského tela či jeho častí. Napriek masovým protestom odborníkov, organizácií i jednotlivcov z radov verejnosti a mnohým apelom na príslušné inštitúcie bola výstava 10. augusta otvorená, napriek tomu, že „prezentácia mŕtveho, úmyselne zohaveného, obnaženého (dokonca zbaveného kože) a neprirodzene fixovaného ľudského tela, akú ponúka za nemalé vstupné táto výstava, hrubým spôsobom porušuje ľudskú dôstojnosť, základné ľudské práva – a je v príkrom rozpore s fundamentálnymi etickými princípmi a normami, ktoré zdieľajú všetci ľudia „dobrej vôle“, ako aj medzinárodné spoločenstvo národov, a ktoré sú vyjadrené vo všeobecne rešpektovaných nástrojoch a štandardoch medzinárodného práva i etiky.“ ÚZE SZU považuje za mimoriadne závažný fakt, že tento zmrzačený obraz ľudského tela sa navyše ponúka ako (vskutku deformované, klamlivé) „vzdelávanie“ školopovinným deťom a mladistvým, alebo aj celým rodinám. Prečítajte si v plnom znení Stanovisko Ústavu zdravotníckej etiky SZU

Rozhovor o s prednostom Ústavu zdravotníckej etiky SZU v Bratislave prof. Jozefom Glasom, ktorý pripravil a zverejnil Denník Postoj, nájdete TU

Podľa informácií denníka SME, Číňan Huang Wanqing pred niekoľkými týždňami podal trestné oznámenie, pretože má podozrenie, že medzi vystavenými telami je aj jeho brat Huang Xiong, ktorý zmizol pred 14 rokmi v Číne, kde ho stíhali pre náboženské presvedčenie. Pôvod vystavovaných tiel je neznámy, ale o tom usporiadateľská agentúra JVS Group v propagačných materiáloch mlčí. Môže pritom ísť aj o telá odporcov čínskeho komunistického režimu, ktorí ani nedali súhlas, aby ich po smrti vystavovali, upozorňujú lekárske organizácie v Česku aj na Slovensku.

Denník Postoj prináša obsiahlu investigatívnu esej Ethana Gutmana (investigatívneho autora, novinára a ochrancu ľudských práv), ktorá poukazuje na závažné súvislosti výstavy ľudských tiel.

 

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.