Duchovná obnova Linky Valentín

Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach – Starom meste pozýva na 3 – dňové stretnutie, ktoré je určené ľuďom zraneným v oblasti vzťahov, citov, sexuality, ktorí prežívajú vo svojom živote homosexuálne cítenie, ako aj ľuďom inak sexuálne cítiacim. Ak si sám, je ti smutno, a túžiš po prijatí, spoločenstve, láske a budovaní dobrých medziľudských vzťahoch, ak hľadáš naplnenie svojho života na správnej ceste smerom k Bohu, príď medzi nás. Duchovná obnova sa uskutoční v dňoch od 30. novembra – 3. decembra 2017 v okolí mesta Martin. 
Téma stretnutia: UZDRAVENIE ZRANENÝCH EMÓCIÍ.
 
Bližšie informácie získaš na e-mailovej adrese:  valentinskespolocenstvo@centrum.sk, alebo na poštovej adrese:   
Linka Valentín  
Gréckokatolícka cirkev
P. O. Box B – 43
040 01 Košice 1               

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.