Propagácia ochrany života od počatia aká tu ešte nebola? Zapojte sa do súťaže o najkreatívnejšiu aktivitu s touto témou!

Fórum života už od začiatku septembra rozbieha prípravu na jeden zo svojich kľúčových projektov – Sviečka za nenarodené deti. Cieľom tejto celoslovenskej kampane, ktorá sa koná s požehnaním slovenských biskupov, je venovať spomienku deťom, ktoré zomreli pri spontánnom a umelom potrate a upriamiť pozornosť spoločnosti na túto tému. Zvlášť na prelome októbra a novembra pozývame k modlitbe za rodiny týchto detí, aj za zmenu zmýšľania tých, ktorí podporujú alebo sa dokonca podieľajú na vykonávaní potratov.

Sviečka za nenarodené deti má tri dimenzie – duchovnú, osvetovú a praktickú v podobe verejnej zbierky schválenej Ministerstvom vnútra. V rámci nej môžete podporiť projekty zamerané na ochranu života a konkrétnu pomoc tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi napríklad poslaním darcovskej SMS s textom DMS Sviečka na číslo 877, alebo kúpou symbolickej sviečky s logom kampane, ktorú distribuujeme do väčšiny farností a spoločenstiev na Slovensku. Viac informácií o možnostiach podpory nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk.

Tento rok prichádzame aj s bonusovou formou možnosti podpory, ktorá rozvíja duchovnú a osvetovú stránku projektu – pozývame vás zapojiť sa do súťaže o najkreatívnejšiu aktivitu s témou ŽIVOT JE DAR. „Aj keď to znie možno ako komplikovaná výzva, opak je pravdou. Hľadáme človeka, alebo tím ľudí, ktorí dokážu priblížiť tému ochrany života vo svojom okolí čo najkreatívnejšie, aby zaujali ľudí a vniesli do spoločnosti vo svojom prostredí kvapku záujmu o hodnotu ľudského života, aj toho nenarodeného,“ vysvetľuje koordinátorka projektu Anna Siekelová. Súťaž bude prebiehať počas októbra a novembra a je určená pre farnosti, školy a rôzne spoločenstvá. Ponúkame aj zopár tipov, kam sa môže vynaliezavosť súťažiacich uberať – usporiadanie kultúrneho podujatia s témou ochrany života, zorganizovanie tematického „stretka“, výroba časopisu s danou témou, natočenie videa, zloženie pesničky, nacvičenie divadla, príprava zaujímavej mobilnej aplikácie alebo počítačovej hry… fantázii sa medze vôbec nekladú. Dôležité je, aby ste nám výsledný produkt poslali, alebo – ak ide o „live“ záležitosť, aby ste ju zdokumentovali fotkami alebo videom z podujatia.

Na súťažné príspevky čakáme do 30. novembra 2017, príspevky bude posudzovať komisia zložená z pracovníkov a spolupracovníkov Fóra života. Na tri víťazné tímy čakajú pekné ceny – farnosť získa pamätník nenarodeným deťom s mottom „Do dlaní som si ťa vryl“ z dielne Fóra života, ktorý vznikol v spolupráci s niekoľkými umelcami; víťazné spoločenstvo získa plastiku Dieťatko ukryté v dlaniach; a škola, ktorá vyhrá, získa zaujímavú zážitkovú odmenu.

Na zaslanie súťažných výtvorov a príspevkov, prípadne na získanie bližších informácií, môžete využiť môžete tieto kontakty:

e-mail: sviecka@forumzivota.sk

poštová adresa: Fórum života, Heydukova 14, 811 08  Bratislava (heslo Sviečka)

Tešíme sa na výsledky vašej kreativity a súťaživosti 🙂

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.