Zorientujte sa vo vašej plodnosti – ponuka kurzov

Centrum naděje a pomoci v Brne opätovne usporadúva kurzy, ktoré záujemcom pomôžu zorientovať sa vo svojej spoločnej plodnosti. Pravidelne ponúkajú tieto tri typy kurzov:

„Kurz STM PPR“,

„Ne/plodné  období po porodu“,

„Neplodnost, příčiny, řešení“

Účastníci „Kurzu STM PPR“ majú možnosť správne sa naučiť orientovať sa  v cykle ženy a teda v plodnosti páru, žiť v manželstve v súlade so  svojou vierou, svedomím, nepoškodzovať si zdravie antikoncepciou alebo praktikami asistovanej reprodukcie. Je možné sa prihlásiť buď na kurzy vo štvrtky – od 2.11. alebo v soboty – od 4.11.

Informácie o tom, ako je to s plodnými a neplodnými dňami po pôrode, ako sa dá v nich zorientovať i v dobe, keď ešte nenaskočili cykly,  získajú účastníci kurzu „Ne/plodné období po porodu“. Najbližší termín  je 13.11.

Pre tých, ktorým sa nedarí otehotnieť, je priebežne v pracovné dni aj vo vybraných sobotách ponúkaný kurz „Neplodnost, příčiny, řešení“.

Viac informácií nájdete priamo na ich webovej stránke: https://www.cenap.cz/kurzy-reprodukcniho-zdravi-ppr

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.