Nemocnica v najpotratovejšom regióne na Slovensku bola zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

V predvečer sviatku Všetkých svätých, 31. októbra 2017 o 15.45, sa v Nemocnici s poliklinikou v Leviciach uskutočnilo jej zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Cieľom zasvätenia boli okrem samotnej nemocnice aj všetci zdravotnícki i riadiaci pracovníci a predovšetkým miesto, kde sa vykonávajú potraty. Tento akt je o to dôležitejší, že Levice sú mestom s najväčšou potratovosťou na Slovensku, čo bolo aj dôvodom nedávneho založenia Poradne Femina na prevenciu a zvrátenie tohto trendu. Projekt iniciovalo a realizuje Fórum života.

S iniciatívou zasvätenia levického zdravotníckeho zariadenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie prišli dobrovoľníci hnutia Deväť mesiacov za životFóra života. V modlitbe okrem iného zazneli slová: „Týmto aktom zasvätenia chceme vyjadriť pevnú vieru, že prísľub Panny Márie o víťazstve jej Nepoškvrneného Srdca je – napriek našej nemohúcnosti – pravdivý a istý. S veľkou pokorou a dôverou chceme vyznať, že Bohu je všetko možné.“ Zasvätenia v nemocničnej bohoslužobnej miestnosti sa zúčastnilo okolo 30 veriacich a piati kňazi. Veriacich privítal Mons. Ján Bednár, dekan mesta Levice, a akt zasvätenia vykonal o. Andrej Karcagi, administrátor farnosti Hontianske Trsťany. Na záver Mons. Bednár poďakoval všetkým zúčastneným a povzbudil ich k ďalšej vytrvalosti v modlitbe na úmysly ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. Slávnosť vyvrcholila svätou omšou, ktorej predsedal o. Viliam Vlčko, ktorý pôsobí vo farnosti Levice Mesto. Ten v homílii povzbudil ľudí k svätosti ako k cieľu, ku ktorému by sme mali všetci smerovať.

Ak sa v týchto sviatočných dňoch v rámci kampane Sviečka za nenarodené deti koná podobná modlitbová akcia, stretnutie pri pamätníku nenarodeným deťom, alebo iná aktivita zameraná na ochranu ľudského života od počatia, dajte nám o nej vedieť a my o nej radi napíšeme na našich stránkach. E-mail: sviecka@forumzivota.sk

Autor článku: Anna Siekelová

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.