Zákaz potratov – áno, či nie? Pozývame na verejnú diskusiu do Prešova

Zákaz potratov – áno, či nie? Verejná diskusia na túto tému sa uskutoční 1. decembra v Aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity na Ulici biskupa Gojdiča 2 v Prešove. Začiatok je o 19:00 hodine a Fórum života na toto podujatie pozýva všetkých, ktorým v mysli rezonujú pro-life otázky.

Diskutovať budú Anna Záborská, poslankyňa EP, Branislav Škripek, poslanec EP, Ján Viglaš, morálny teológ a rektor Seminára sv. Františka Xaverského v Badíne, a Dušan Škurla, koordinátor Apoštolátu ochrany života v Košickej arcidiecéze.

Hovoriť sa bude o postojoch na politickej úrovni, z pohľadu mimovládnych aktivít a hnutí, vo vzťahu k verejnoprávnym inštitúciám a médiám, v učení Cirkvi, v osobnom a rodinnom prostredí a pod. Diskusia je verejná, teda prístupná verejnosti, je však potrebné sa prihlásiť vopred na e-mailovej adrese kancelaria@forumzivota.sk.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.