Raymond de Souza: „Verím, že na Slovensku sa nájde veľa ľudí, ktorí povedia áno evanjeliu života“

V utorok 21. novembra 2017 večer sa pastoračnom centre v Leviciach konala prednáška prof. Raymonda de Souzuexperta medzinárodnej pro-life organizácie Human Life International a riaditeľa oddelenia evanjelizácie a apologetiky v diecéze Winona v americkej Minessote.

Prednáška mala názov „Evanjelium života v odkresťančenom prostredí. Prof. de Souza hovoril o tom, že sexuálna revolúcia so sebou priniesla antikoncepciu, potrat a eutanáziu a teraz aj často spomínanú  rodovú ideológiu. Príčinou toho, prečo sa toto zlo tak ľahko šíri, je podľa prednášajúceho ľudská vlažnosť. „Východiskom môžu byť len angažovaní kresťania, ktorí budú svoj život stavať na modlitbe, budú sa vzdelávať v tejto oblasti a budú konať aj konkrétne skutky kde bude vidno ich angažovanosť. A tak dokážu obrániť svoju krajinu od nebezpečenstva kultúry smrti ktorá sa šíri a ktorú je potrebné zastaviť,“ uzavrel prof. de Souza a vyjadril nádej, že na Slovensku sa nájde veľa ľudí, ktorí povedia áno evanjeliu života.

Autor: Anna Siekelová

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.