Príbehy, ktoré vrastajú do srdca… Rozhovor s koordinátorkou projektu Zachráňme životy

Mária Demeterová je koordinátorkou projektu konkrétnej pomoci tehotným ženám a matkám s deťmi v krízových situáciách Zachráňme životy. Stála aj pri jeho počiatku pred desiatimi rokmi a z veľkej časti jej zásluhou sa počas tohto obdobia podarilo zachrániť 72 chlapcov a 56 dievčat, ktorých mamy zvažovali potrat ako jediné východisko zo životných ťažkostí. Vďaka sieti 34 organizácií, ktoré poskytujú služby, stovkám väčších aj menších darcov a chuti pomáhať tam, kde je to najviac potrebné, projekt doposiaľ riešil 2140 rôznych prípadov, z ktorých mnohým ženám aj ich deťom doslova zachránil život. Zaujímalo nás, ktoré prípady za desať rokov Márii Demeterovej najviac vrástli do srdca…

„Túto otázku som nedostala prvý raz a vždy sa mi na ňu veľmi ťažko odpovedá. Pripadá mi to, ako keby ste sa spýtali matky viacerých detí, ktoré z detí má najradšej… Pre mňa je „srdcovka“  vždy prípad, ktorý práve riešim a beriem ho ako ten najdôležitejší. Predsa sa mi ale v mysli práve vynárajú dva príbehy. Často myslím na Aničku, ktorá sa narodila s Downovým syndrómom. Matka túžila nechať si ju, ale svokra, u ktorej bývali, manžel a ostatná rodina zásadne nesúhlasili s argumentom, ako to vysvetlia ich 16-ročnej dcére a ostatným deťom. Matka nakoniec súhlasila dať dieťa na osvojenie, ale bola z toho úplne zronená. Ešte teraz, keď vám o tom rozprávam, ma z toho mrazí a rozmýšľam, akú slobodnú voľbu majú tieto ženy… Alebo príbeh Ruženky, ktorá žila vo viacdetnej usporiadanej rodine, ale hoci robili, čo mohli, žili vo veľmi skromných a ťažkých podmienkach, ako sa hovorí „z ruky do úst“. Napriek tomu s láskou prijali aj ďalšie dieťatko a všetci mu dávali veľa lásky. Keď malo bábätko päť mesiacov, Ruženke diagnostikovali vážne ochorenie, s ktorým bojovala do poslednej chvíle. Teraz sa však o svoju milovanú rodinu, ktorá bola pre ňu všetkým, stará už len z neba. Všetky ženy dúfali, že budú vo svojom vzťahu šťastné, ale sny sa postupne rozplývali a ony sa ocitli na dne, bez pomoci. Projekt bol pre ne záchranným kolesom. A práve nad tým sa často zamýšľam.“

Aké sú najčastejšie krízové situácie žien, ktoré sú zaradené do projektu?

„Musím jednoznačne odpovedať – bezvýchodisková životná situácia, či veľmi, veľmi zlá sociálna situácia, strata strechy nad hlavou, žiadne zázemie, zdravotné komplikácie, rôzne závislosti – alkohol, drogy. Mladistvé matky, tehotné ženy, odchovankyne detského domova, tehotné ženy s viac ako tromi deťmi, ktoré sa rozhodujú o potrate,  matky s deťmi bez strechy nad hlavou, s partnerom vo výkone trestu či partnerom agresorom, tehotné matky v spoločnej domácnosti s viacerými rodinami a mnohé iné príbehy… Niektoré z nich chceli v krajnej situácii so životom aj skončiť, čím by vlastne vzali život aj svojmu dieťatku. Vážne o tom uvažovali, lebo nevideli svetlo na konci tunela. Ani jeden prípad nie je identický.“ (pozn. red.: Mnohé z týchto príbehov nájdete na stránkach ešte takmer teplej knižky VŠETKO JE INAK, ktorú sme dostali z tlačiarne práve na Mikuláša 2017, a ktorá sa čoskoro dostane do distribučnej siete).

Ty sama zdôrazňuješ, že Zachráňme životy nie je len projekt pre príjemkyne pomoci, ale aj pre tých, ktorí sa rozhodli stať darcami a pomôcť finančným príspevkom…

„Viete, darcovia a príjemkyne pomoci sú ako spojené nádoby. Bez nich a ešte bez spolupracovníkov by vlastne projekt nebol. Nemal by kto komu pomáhať, a za čo? Keď matky s deťmi v bezvýchodiskovej situácii vidia, koľko dobrých ľudí stojí pri nich a podporuje ich, nevzdávajú sa a dáva im to silu ísť ďalej. Viaceré z nich pritom v krajnej situácii chceli so životom aj skončiť, čím by vlastne vzali život aj svojmu dieťatku. Vážne o tom uvažovali, lebo nevideli svetlo na konci tunela. Našli však záchranu a nádej práve v darcoch, spolupracovníkoch a všetkých ľuďoch ochotných pomôcť. Darcovia chcú zasa čo najefektívnejšie pomôcť. Preto sú jedni pre druhých takí dôležití. Zvláštne a hrejivé pri srdci je, že medzi darcami je mnoho takých, ktorí odoprú sebe, aby pomohli iným, teda ľudí, ktorí sami nemajú peňazí nazvyš, ale srdce im hovorí podporiť tých, ktorí sú na tom ešte horšie. Sila solidarity je skutočne úžasná a my v projekte Zachráňme životy sa o tom presviedčame každý deň.“

Toto je jedno z prvých detí, ktoré sa narodili s pomocou projektu Zachráňme životy. Madeleine bude mať čoskoro 10 rokov a najradšej zo všetkého kreslí 🙂

  

Ak máte možnosť a chuť stať sa aj vy dobrodincom projektu Zachráňme životy, môžete sa ozvať e-mailom na adresu info@zachranmezivoty.sk, alebo priamo prispieť na číslo účtu – IBAN SK72 0900 0000 0004 2424 6346.

Ďakujeme!

 

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.