Kto určuje cenu ľudského života? Príhovor Anny Záborskej k jubileu projektu Zachráňme životy

Milí priatelia, prinášame vám príhovor patrónky projektu Zachráňme životy, ktorý odznel 7. decembra 2017 na oslave pri príležitosti 10. výročia jeho vzniku. Pre jeho výstižnosť a inšpiratívnosť sme sa rozhodli podeliť sa o tieto slová s vami všetkými:

V prvom rade mi dovoľte v mene svojom, ale hlavne v mene Predsednictva FŽ poďakovať všetkým vďaka, ktorým tu dnes môžeme byť. Rodičom myšlienky nášho Projektu, tým, ktorí ho rozbehli, denne na ňom pracujú a modlia sa, aby žil, všetkým dobrodincov vďaka ktorým môže Projekt existovať, ale hlavne matkám, ktoré nám uverili, že im pomôžeme priviesť na svet dieťa a nenecháme ich samé s ich rodinami v ťažkej situácii. 

Vo filme Schindlerov zoznam sa pýta Oskar Schindler veliteľa koncentračného tábora: Na koľko si ceníš človeka? A ten mu odpovedá protiotázkou: Na koľko si ho ceníš ty?

Za desať rokov fungovania projektu Zachráňme životy sme aj my dali dokopy zoznamy. Na tom jednom je už viac ako stodvadsaťosem mien. To, či budú pribúdať ďalšie, záleží od každého z nás, od odhodlania našich darcov aj spolupracovníkov, ale aj od Božej milosti a pomoci.

Akú cenu má ľudský život? Sú to státisíce dolárov, ktoré stojí súdny proces a odvolania tých, ktorých americké súdy odsúdili na trest smrti? Sú to desaťtisíce eur, ktoré niektorí ľudia platia náhradným matkám v Indii za vynosenie dieťaťa? Sú to tisíce, ktoré zaplatí zdravotná poisťovňa za život zachraňujúcu operáciu?

Alebo sú to len stovky eur, ktoré si za zdravého dospelého človeka vypýtajú novodobí otrokári na líbyjských trhoch? A možno má život človeka hodnotu dokonca len desiatok eur, za ktoré dokáže Tropický tím lekárov z Vysokej školy sv. Alžbety zachrániť životy detí v krajinách Ázie a Afriky.

Neexistuje cenovka, ktorú by sme mohli nalepiť na človeka, neexistuje žiadna pevná suma. Scénárista, ktorý písal filmový dialóg medzi Schindlerom a dôstojníkom SS, to vystihol tak presne, že z toho až mrazí: Ľudský život má práve takú hodnotu, akú zaň ponúkneme.

Ak vydelíme doteraz prerozdelené množstvo peňazí vyzbieraných na podporu žien, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii počtom detí, vyjde nám priemerná suma zhruba 2.300 eur za záchranu jedného ľudského života.

Na prvý pohľad sa to môže zdať málo. Ale musíme si uvedomiť, že naši darcovia dostávajú obrovskú zľavu. Matky, ktoré sa prostredníctvom nás na nich obrátia s prosbou o pomoc, túžia po tom, aby mohli priviesť na svet nový život a starať sa oň.

Zároveň však majú strach – že to nezvládnu, že nedokážu dieťaťu dať všetko to, čo potrebuje, zabezpečiť mu strechu nad hlavou, teplo, lásku oboch rodičov, jedlo, plienky, oblečenie.. Chceli by, ale nevedia, ako.

Cena, za ktorú dnes môžeme zachrániť život človeka, je nízka nie preto, že by budúce matky nepoznali jeho skutočnú hodnotu. Práve naopak: v ich očiach je dieťa tým najcennejším. Predstava, že by mu nevedeli zabezpečiť všetko, čo potrebuje, je pre ne neznesiteľná.

Keď človek číta príbehy žien na stránke projektu Zachráňme životy, vidí, aká dôležitá je nielen láska dvoch ľudí, ale aj ich zodpovednosť voči sebe navzájom. Vidí, aké dôležité sú vzťahy medzi deťmi a ich rodičmi a aké ťažké je pre dieťa, ak sa v krízovej situácii nemôže spoľahnúť na ich podporu. No vidí aj to, ako veľa znamená skutočné priateľstvo a pomoc.

Tieto príbehy sú svedectvom o láske a odcudzení, nádejach aj zlyhaniach, o ľahkovážnosti aj odvahe. No je dôležité, aby pri ich čítaní mal človek na pamäti jedno: tí, ktorí ženám ponúkajú potrat, nemajú o ich príbeh záujem. Nezaujímajú ich dôvody, pretože nechcú riešiť príčiny. Ich riešenie by bolo totiž oveľa drahšie, než 250 eur, ktoré stojí potrat.

Milí priatelia, som veľmi vďačná a hrdá na to, čo sme za tých desať rokov spoločne dokázali. Verím, že v tom budeme pokračovať, že nás bude stále viac a že možno raz dokážeme pomôcť každej žene, ktorá sa na nás s nádejou obráti. Máme totiž obrovskú zodpovednosť – sme to my, kto určuje cenu ľudského života.

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.