Vydali sme knižku VŠETKO JE INAK – urobíte jej miesto vo svojej domácej knižnici?

To, že v týchto dňoch oslavuje Fórum života desať rokov projektu konkrétnej pomoci tehotným ženám a matkám s deťmi v krízových situáciách s názvom Zachráňme životy a osem rokov projektu poradenskej pomoci a služby s názvom Poradňa Alexis (dnes už samostatná nezisková organizácia), nie je tajomstvom pre tých z vás, ktorí intenzívnejšie sledujete naše aktivity. Tieto oslavy však majú aj jednu výnimočnú súčasť – vydali sme knižku VŠETKO JE INAK s podtitulom O ŽENÁCH, KTORÉ SA ROZHODLI. Už samotný názov napovedá, že ide o rozhodnutie v kľúčovej životnej oblasti, v tomto prípade o tom, či nechať počaté dieťa narodiť sa, alebo ísť na potrat. Zbierka skutočných príbehov napriek ťažkej téme, ktorá ich spája, vypovedá hlavne o nádeji a o tom, že aj zo zdanlivo neriešiteľných životných problémov existuje cesta, pri ktorej všetci pútnici dostanú šancu žiť, vrátane tých najbezbrannejších. Tie najosobnejšie výpovede na 90 stranách mapujú nielen úsilie projektu Zachráňme životy, Poradne Alexis, či neziskovej organizácie Áno pre život, ale aj snahu všetkých ďalších organizácií a jednotlivcov, ktorí tehotným ženám a matkám s deťmi v kríze zo všetkých síl pomáhajú – službou, finančne, dobrovoľníckou pomocou, alebo aj tým, že jednoducho sú pro-life a dávajú to verejne najavo.

Knižku VŠETKO JE INAK s podtitulom O ŽENÁCH, KTORÉ SA ROZHODLI si môžete objednať za cenu 5,80 eur e-mailom na adrese kancelaria@forumzivota.sk, prípadne telefonicky na čísle 0903 533 946.

Jej kúpou prispejete na projekty ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť, a vo vašej domácej knižnici pribudne titul plný ľudskosti a citov.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.