Rozbieha sa 12. ročník pôstneho podujatia Podeľme sa!

Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje v období od 14. februára do 28. marca 2018 už dvanásty ročník podujatia Podeľme sa! Jeho podstatou je podeliť sa – nedávať almužnu, ale to, čo si sám odopriem. Pozvaním je jeden deň v pôstnom období obetovať osobný pôst za núdznych. Peniaze, ktoré takto ušetríme, teda finančnú hodnotu stravy jedného dňa, im venujeme. Projekt je určený pre kohokoľvek – jednotlivcov, rodiny, spoločenstvá, školy, aj celé farnosti. Už z minulosti osvedčeným tipom pre všetkých, ktorým táto téma nie je ľahostajná, je uvariť pôstnu polievku a ponúknuť účastníkom takejto hostiny, aby za ňu symbolicky zaplatili ako keby sa zúčastnili na sviatočnom obede. Takto vyzbierané peniaze je možné poukázať na číslo účtu osobitne zriadeného na zbierku – IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642. Výťažok z aktuálneho ročníka sa použije na dokončenie Krízového centra Vincentínum v Košiciach-Šaci, ktoré bude slúžiť chudobným ženám s deťmi, rodinám a najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva v tomto regióne. Minuloročný výnos verejnej zbierky presiahol 29-tisíc eur. Podujatie sa konalo na 276 miestach. Bližšie informácie nájdete TU.

 

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.