Program XX. ročníka konferencie Vyber si život – registrácia už otvorená

„Výchova a vzdelávanie k ochrane života a jeho zmyslu“ je názov jubilejného XX. ročníka medzinárodnej konferencie Vyber si život, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. – 24. marca 2018 v Rajeckých Tepliciach ako jedno z hlavných podujatí v rámci kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Organizátormi sú Fórum života a Áno pre život, n. o. Srdečne vás na toto podujatie pozývame. Program podujatia nájdete tu: program Vyber si život 2018

REGISTRÁCIA A ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Registrovať sa môžete do 20. marca 2018 nasledujúcimi spôsobmi:

  1. cez registračný formulár
  2. e-mailom na adresách: apz.projekty@gtsmail.sk, kancelaria@forumzivota.sk
  3. poštou na adrese: ÁNO PRE ŽIVOT, n. o., Farská ulica 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

Miesto konania: Veľká zasadačka Mestského úradu, Námestie SNP 1, Rajecké Teplice. Mesto je situované na strednom Slovensku, 10 km od krajského mesta Žilina na ceste do Prievidze. Zo Žiliny premávajú do Rajeckých Teplíc vlaky aj autobusy.

Účastnícky poplatok: 20,- EUR; študenti a zdravotne postihnutí: 10,- EUR.

V účastníckom poplatku sú zahrnuté:  náklady na konferenciu, konferenčný balíček, recepcia po udeľovaní Ceny Antona Neuwirtha (piatok večer). Občerstvenie počas prestávok (káva, čaj, minerálka). Obed v druhý deň konferencie si účastníci podujatia zabezpečujú individuálne. V prípade účasti iba na jednom z dvoch dní konferencie sa výška konferenčného poplatku znižuje na polovicu. Túto skutočnosť je potrebné označiť pri prihlasovaní sa na konferenciu.

Poplatok je možné uhradiť poštovou poukážkou, v hotovosti pri prezentácii, alebo bankovým prevodom na číslo účtu IBAN SK6109000000000422874576,  variabilný symbol: 311. Do kolónky „Popis/účel platby“ je potrebné uviesť meno (fyzická osoba) alebo názov organizácie (právnická osoba). Prosíme účastníkov, aby sa potvrdením o úhrade účastníckeho poplatku preukázali pri registrácii. Na konferenciu je možné v rámci jednej prihlášky uviesť viacerých účastníkov.

Ubytovanie: Ubytovanie nie je súčasťou účastníckeho poplatku. Je možné si ho zabezpečiť individuálne v niektorom z ubytovacích zariadení v Rajeckých Tepliciach a okolí, zoznam ubytovacích možností s kontaktmi nájdete na webovej stránke www.rajeckapohoda.sk. Vzhľadom na veľkú vyťaženosť ubytovacích zariadení v kúpeľnom meste Rajecké Teplice odporúčame včasné riešenie ubytovania v prípade záujmu. 

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.