Pozývame na Manifestáciu za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých – v stredu 21. marca v Bratislave

Pozývame vás na Manifestáciu za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie a Dňa počatého dieťaťa. Manifestácia sa bude konať v stredu 21. marca o 17:00 hod. na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave (detský program začína už o 16:30 hod.)

Viac informácií nájdete tu:

Web: www.bratislavazazivot.sk

FB udalosť: www.facebook.com/events/170642543729617

Súčasne Vás pozývame podporiť aj Manifest za život a spravodlivosť pre všetkých tu: http://citizengo.org/sk/lf/158928-manifest-za-zivot-spravodlivost-pre-vsetkych

K verejnému pro-life zhromaždeniu organizátorov inšpirovali viaceré významné výročia, ktoré si chcú pripomenúť. Je tomu 60 rokov, čo boli v Československu zlegalizované potraty. Je tomu 10 rokov, čo Ústavný súd rozhodol, že naša ústava garantuje právo na potrat (hoci v nej nič také nie je napísané). Zákon legalizujúci zabíjanie nevinných ľudí a rozhodnutie súdu, ktorým túto prax povýšil na ústavné právo, sú ukážky pošliapania spravodlivosti a práva. Chceme preto vyjadriť našu túžbu po spravodlivej spoločnosti, ktorá bude chrániť život úplne všetkých ľudí.

No tento rok je ešte jedno dôležité výročie – 30 rokov od Sviečkovej manifestácie, kedy tisícky ľudí vydali svedectvo o živote v spravodlivosti a pravde. V tichu sa modlili pri zapálených sviečkach za náboženskú a občiansku slobodu a tak urobili prvý rozhodujúci krok k slobodnej spoločnosti pre všetkých. Sviečková manifestácia bola veľkým historickým momentom v našich dejinách. Uvedomujeme si však aj to, že jej odkaz je stále živý. Rozhodli sme sa preto spraviť verejnú manifestáciu, v ktorej chceme odkaz sviečkovej manifestácie zasadiť do dnešnej situácie a pomenovať výzvy, ktorým čelí dnešná generácia.

Ochrana života pre všetkých je prvou požiadavkou nášho manifestu. Pokiaľ nebude chránený život všetkých ľudí bez výnimky, nebude spravodlivosť.

Druhá požiadavka smeruje k správnemu chápaniu slobody. Sloboda neznamená robiť si, čo sa komu zachce. Pravá sloboda znamená, že dokážeme nerobiť to, čo nie je správne, a v tom nám majú primerane pomáhať aj zákony. Slobodu máme na to, aby sme zo seba mohli vydať to najlepšie, čo v nás je, nie na to, aby sme sa nechali zotročiť našim egoizmom, vášňami, či závislosťami.

A po tretie, vnímame, že politický život nesmie byť o pretláčaní vlastného záujmu na úkor iných, ani o pretláčaní záujmov jednej skupiny na úkor druhej. Skutočná politika má spravodlivo zlaďovať oprávnené záujmy všetkých a tak spoluvytvárať spoločnosť založenú na solidarite, dôvere a občianskom priateľstve.

Manifestáciu organizuje Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku so Spoločenstvom Ladislava Hanusa (SLH), ako partneri ju podporujú Fórum kresťanských inštitúcii (FKI), Fórum života (FŽ) a Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Je začiatkom osláv 30. výročia sviečkovej manifestácie, ktoré budú pokračovať rôznymi podujatiami cez víkend (23.-25. marca). Všetky spája motto osláv – Spolu za slobodu.

Pred tridsiatimi rokmi tisícky statočných občanov vstúpili do zápasu za náboženské a občianske slobody. Nadviažme na ich odkaz. Vráťme demokracii jej mravný základ, ktorý bol pri jej zrode. Postavme sa za spravodlivosť pre všetkých. Prinesme Svetlo a Nádej tam, kde je tma.

Viac informácií o manifestácii: www.bratislavazazivot.sk

Viac informácií o všetkých podujatiach v rámci osláv 30. výročia: https://www.facebook.com/Svieckovamanifestacia/

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.