Predstavujeme tohtoročných laureátov Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života

Súčasťou konferencie Vyber si život v Rajeckých Tepliciach, ktorej XX. ročník sa konal v dňoc 23. – 24. marca 2018, je už niekoľko rokov aj udeľovanie Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života. Fórum života chce takýmto spôsobom každoročne oceniť ľudí, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o šírenie úcty ku každému človekovi od počatia po prirodzenú smrť.

V roku 2018 v kategórii Slovenská osobnosť sme udelili ocenenie Márii Sabolovej in memoriam za statočnosť a mimoriadny materský prejav obetovania vlastného života pre dieťatko, ktoré donosila a porodila napriek svojmu kritickému zdravotnému stavu. Cenu za svoju zosnulú manželku prevzal gréckokatolícky kňaz o. Ján Sabol. „Sme veľmi vďační, že Slovensko a Európa má takú obetavú ženu, ktorá podobne ako MUDr. Anton Neuwirth svojím príkladom života viedla k pravde a úcte k životu od počatia. Je to svedectvo nesmiernej obetavosti a lásky,“ uviedla predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.

V kategórii Zahraničná osobnosť Fórum života ocenilo lekárku Hannu Klaus, M. D. za úsilie v oblasti ochrany života a jeho dôstojnosti a pri výchove k zodpovednému rodičovstvu. Hanna Klaus zostavila v roku 1980 program venujúci sa výchove mladých k dôstojnej a zodpovednej sexualite s názvom TeenSTAR program, ktorý sa úspešne realizuje v 32 krajinách sveta vrátane Slovenska.

V kategórii Organizácia Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života prevzal o. Pavol Hudák za Pastoračné centrum Anny Kolesárovej, ktorého je rektorom. Impulzom k oceneniu tejto organizácie a o. Hudáka je dlhoročná práca v oblasti výchovy mladých ľudí k úcte k životu a čistote vzťahov podľa vzoru Anky Kolesárovej, dievčaťa svätého života, ktorého blahorečenie nedávno schválil pápež František.

Fórum života Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života trom oceneným odovzdalo počas slávnostného galavečera v piatok 23. marca 2018.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.