Na konferencii Fóra života sa hovorilo o ochrane života na všetkých úrovniach politiky

(Bratislava, 26. marec 2019) – V sobotu 23. marca sa v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja konal 21. ročník pravidelnej konferencie Vyber si život. Zorganizovalo ju Fórum života, o.z.  a  Áno pre život, n.o. Záštitu prevzali europoslankyňa Anna Záborská a predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Témou konferencie bola ochrana života na všetkých úrovniach politiky.

Konferenciu otvorila Anna Záborská, ktorá okrem iného v úvode apelovala na konanie predovšetkým kresťanských politikov: „(Kresťanský politik) musí rozmýšľať o skutočných pohnútkach vlastného konania tak dlho, kým sa mu nepodarí zabudnúť na seba.“

Predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová vo svojom príhovore zdôraznila, že cieľom konferencie je nielen pomenovať, aké zákony v prospech ochrany života platia na Slovensku,  ale zdôrazniť najmä spôsob ich aplikovateľnosti na úrovni samosprávy a štátu. „Dnešným cieľom je pomenovať nástroje a kompetencie na každom stupni politiky, v ktorých sa dá ochraňovať život.“

Erika Jurinová (predsedníčka ŽSK) sa počas svojho príspevku zamerala na konkrétne spôsoby prístupu predovšetkým v sociálnej oblasti na úrovni samosprávneho kraja. Podľa nej je nevyhnutné pracovať najmä na kvalitatívnom  zlepšení sociálnych služieb. Spomenula aj to, že v Žilinskom samosprávnom kraji zriadili Nadáciu ŽSK na podporu ľudí  v núdzi a rodinné centrum pomoci (Centrum pre rodinu).  Nadviazala na ňu aj starostka MČ Bratislavy – Karlovej Vsi Dana Čahojová, ktorá potvrdila, že práve v sociálnej oblasti sú najširšie možnosti prístupu k dôstojnosti ľudského života. Podobne ako v Žilinskom samosprávnom kraji, aj v Karlovej Vsi zapájajú do tejto oblasti verejnosť prostredníctvom malých grantov.

Poslankyňa NR SR Anna Verešová pripomenula všetky doterajšie snahy o zmenu potratového zákona z roku 1986, ktorý platí dodnes. „Som presvedčená, že sme pri debate o potratoch a zákone ostali v emočnej rovine, nie v rovine vecnej. Každý zákon, ktorý je predložený, má byť ešte predtým kvalitne pripravený a vopred prerokovaný. Navyše treba pripraviť komplex nástrojov v rodinnej politike, nie kopírovať poľský model spred dvadsiatich rokov.“

Na konferencii vystúpil aj bioetik Jozef Glasa. Hovoril o tom, čo všetko by malo tvoriť systém ochrany života. Právnik Martin Píry poukázal na niekoľko rozporov pri súčasnom platnom potratovom zákone – napríklad, že je v rozpore s genderovou rovnosťou muža (v diskusii hovoríme o práve ženy rozhodnúť sa, otec dieťaťa sa nespomína).  Zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva Marica Pirošíková a europoslanec Branislav Škripek sa vo svojich prejavoch venovali konkrétnym prípadom, kedy sa právne nastavenie štátu a Európskej únie premietlo do oblasti dodržiavania ľudských práv.

Konferenciu uzavrela predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová. Podľa nej je nevyhnutné, aby politici aj organizácie pracovali na vlastnej dôveryhodnosti a prehlbovali profesionalitu. „Musíme žiť to, o čom hovoríme. Je potrebné opustiť zaužívanú komfortnú zónu a vstúpiť do dialógu s okolitým svetom. Musíme hľadať spôsoby, ako na to. Obstáť dokážeme iba autentickosťou. Len tak môžeme postupne meniť myslenie spoločnosti a dosiahnuť, aby sa každé počaté dieťa mohlo narodiť.“

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA NÁJDETE NA TOMTO MIESTE.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.