Aktivity poslankyne Európskeho parlamentu Miriam Lexmann (EĽS/KDH), jún 2021

Správa Matić na júnovom pléne Európskeho parlamentu

Výbor pre ženské práva a rodovú rovnosť schválil správu chorvátskeho socialistu F. P. Matića, o ktorej budeme hlasovať na najbližšom plenárnom zasadnutí v júni. Dennodenne absolvujem intenzívne rokovania s kolegami, aby sa nám spoločnými silami podarilo túto toxickú správu odmietnuť. O tom, že narúšanie princípu subsidiarity zo strany EÚ je neprijateľné a o aké nebezpečenstvo ide v prípade pokračovania tohto trendu, píšem v komentári pre Postoj: https://www.postoj.sk/80199/subsidiarita-ako-ochrana-pred-totalitou-moci
Vaše občianske angažovanie a tlak na europoslancov pred hlasovaním pomôže odvrátiť jej schválenie!

Bezpečnejší online priestor pre deti

Zvlášť v dôsledku pandémie trávia deti na internete oveľa viac času, a preto je nesmierne dôležité, aby bol tento priestor bezpečný. Je mojou prioritou zasadzovať sa za dôslednú ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním v online priestore. Vítam európsku dohodu, na základe ktorej budú páchatelia zločinov ľahšie dohľadateľní a následne zadržaní príslušnými orgánmi, pričom nový právny rámec posilní najmä prevenciu
týchto závažných zločinov. Na Komisiu som sa obrátila aj osobne s apelom na používanie špecifických technologických nástrojov, ktoré slúžia na zisťovanie a hlásenie sexuálneho zneužívania detí.

Európsky vyslanec pre náboženskú slobodu konečne menovaný

Po viac než dvoch rokoch bol vymenovaný osobitný vyslanec EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery, ktorým sa stal Cyperčan Christos Stylianides. Som veľmi rada, že moje úsilie i mnoho apelov bolo úspešných a vyslanec sa tak opäť bude môcť zodpovedne ujať svojho mandátu. Je našou morálnou povinnosťou byť hlasom, ktorý nenechá prenasledovaných, mučených či trpiacich pre svoju vieru bez povšimnutia. V mnohých krajinách sveta je totiž náboženská sloboda porušovaná vážnym spôsobom.
 
Informovala kancelária M. Lexmann

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.