Tlačová správa: Fórum života odoslalo poslancom NR SR list. Konštruktívny dialóg medzi prolife a prochoice táborom nie je možný.

Bratislava, 22. október 2021- Občianske združenie Fórum života dnes doručilo poslancom Národnej rady Slovenskej republiky list. Chce tak prispieť do verejnej diskusie v snahe upokojiť vášne oboch táborov. 

V liste uvádzame, že v posledných dňoch a hodinách sa ostro vyhrocuje súboj dvoch názorových spektier k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám. Obidve strany „bojujúcich“ zástupcov občianskej spoločnosti, ale aj politikov, sa cítia ohrození v presadzovaní svojich cieľov a takto aj konajú – v strachu, v zlosti a v nenávisti. Argumenty jednej i druhej strany cez prebiehajúce petície CitizenGo a štafetový protest – s podtitulom Toto vám neprejde! vyvíjajú tlak na poslancov, pod ktorým sa majú s plnou zodpovednosťou rozhodnúť, ako hlasovať.

Časť prolife aktivistov právom bráni 5 460 nenarodených detí v roku 2020, ktorých život bol  umelo ukončený, ale nevidí potrebu pomáhať bez rozdielu všetkým tehotným ženám, nie len ženám v núdzi, ktoré sú už dávno riešené cez iné sociálne zákony. Na opačnej strane časť prochoice aktivistov právom bránia slobodné rozhodnutie 5 460 žien o „svojom tele“, ale bez akejkoľvek súvislosti s ich počatými deťmi.

Predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová v liste žiada poslancov pozrieť sa na predkladaný zákon úplne z inej strany, pretože je zrejmé, že konštruktívny dialóg medzi prolife a prochoice táborom nie je možný. O témach rovnosti žien a mužov, o diskriminácií a o nerovnakom zaobchádzaní v oblasti násilia páchaného na ženách, či odmeňovania ich práce sa diskutuje desiatky rokov. Zabúda sa na diskrimináciu a nerovnaké zaobchádzanie s tehotnými ženami a s ich počatými deťmi.

Len v roku 2020 bolo 69 567 tehotných žien a narodilo sa 56 441 detí, ktoré si zasluhujú našu pozornosť a vďačnosť. Mnohé z nich sú diskriminované a obmedzované z dôvodu tehotenstva. S touto cieľovou skupinou máme viac ako 20 ročné skúsenosti. Ženám, zaskočených nečakaným tehotenstvom, ponúkame riešenia, ktoré môžu, ale nemusia prijať. 

Poslancom bola spolu s listom doručená i publikácia “Všetko je inak” s podtitulom “O ženách, ktoré sa rozhodli”. 

Veríme, že poslanci odolajú emóciam a racionálnou úvahou dospejú k názoru postaviť sa na stranu navrhovaného zákona. 

Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.