Montessori dielničky pre rómske deti v centre Savore SIGORD

Iniciatíve Misia Možná, ktorú zastrešuje Gréckokatolícka rómska misia, sa podarilo v spolupráci s Fórom života a o.z. Pre človeka zrealizovať unikátny projekt v oblasti vzdelávania znevýhodnených rómskych detí. Na vzdelávanie týchto predškolákov a mladších školákov zvolila Misia Možná Montessori pedagogiku, ktorá vedie deti k samostatnosti, sústredenosti a poriadku, a to prirodzenými, pre deti príťažlivými metódami. Vďaka tejto podpore zariadila Montessori učebňu v Krajskom centre rómskej misie (v centre Savore SIGORD) a vyškolila cca 20 dobrovoľníkov, sociálnych pracovníkov a učiteľov v tejto metóde. Koordinátorka projektu Ivana Németová vysvetľuje: „Od mája 2021 prebehlo už vyše 60 stretnutí najmä s rómskymi deťmi z Abranoviec, a vidno veľké pokroky – vo vedomostiach i zručnostiach. Samotné deti milujú vzdelávanie v Montessori triede, mnohé tam po prvýkrát v živote zažívajú zodpovednosť, sústredenie a úplné ticho. Najmä ticho je pre ne niečo netypické, a predsa, v Montessori učebni vedia vydržať v sústredenom, nenásilnom tichu, ktoré im dáva nečakané možnosti. Hoci je v triede aj mnoho tvorivých pomôcok, deti často siahajú práve po rečových a matematických pomôckach, po písmenkách a po číslach, špeciálne prispôsobených na vzdelávanie. Podarilo sa nám na túto službu získať už dvoch stabilných dobrovoľníkov: rómskeho učiteľa v materskej škole a študentku pedagogiky, ktorá pochádza z Kežmarku.“ V týchto aktivitách sa bude pokračovať dlhodobo, pred Misiou Možnou je ďalšia výzva: podarí sa jej zabezpečiť, aby z týchto rómskych detí už žiaden prvák neprepadol? (Dosiaľ v obci, z ktorej pochádzajú rómske deti, každý rok prepadlo cca 4-5 detí, najmä prvákov.) Montessori dielničky v Krajskom centre rómskej misie  sú otvorené aj pre verejnosť, môžete ich kedykoľvek navštíviť. Misia Možná i naďalej hľadá dobrovoľníkov do Montessori triedy, ponúka praktické zaškolenie a nezabudnuteľné zážitky zo vzdelávania rómskych detí.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ivana Németová, koordinátorka projektu

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.