Naša členská organizácia Áno pre život pomáha odídencom z Ukrajiny

Nezisková organizácia Áno pre život, n.o., ktorá už 22 rokov v zariadení núdzového bývania pomáha ženám v ťažkej životnej situácii aj v súčasnosti veľmi rýchlo zareagovalo na celospoločenskú situáciu a poskytla pomocnú ruku odídencom z Ukrajiny.

“Prvá skupina ľudí z Ukrajiny k nám dorazila 15. 3. 2022 v počte 36. Rozdelili sme ich – 20 tich sme ubytovali v Katolíckej spojenej škole a 16 v zariadení Áno pre život, n. o. Potraviny, drogériu, veci dennej potreby sme už dopredu mali zhromaždené v sklade Farskej charity, v budove spomínanej školy a cez sociálnu sieť FACEBOOK sme zorganizovali zbierku v Rajci na posteľné obliečky, paplóny, deky, uteráky, utierky… Zbierka dopadla nad očakávania, za čo sme našim dobrodincom z Rajca veľmi vďační,” informuje Daniela Augustínová, zastupujúca riaditeľka Áno pre život, n. o.

Do zariadenia Áno pre život prišla i druhá skupina odídencov. Bolo to 19. 4. 2022 a väčšinou išlo o matky s deťmi v počte 10 ľudí. Táto skupina bola taktiež ubytovaná v priestoroch Katolíckej školy.

Vďaka dobrovoľníckej aktivite Mgr. Katky Mrávikovej z Fóra života získali zbierku „ADRA”, „Kto pomôže Ukrajine“ a nábytok z obchodného domu IKEA. Občianske združenie EKOENERGIA – RNDr. Ladislav Židek sprostredkoval paletu nealko nápojov, čajov a káv z Kofola a.s. Takisto poskytli pôdu ZDARMA, na ktorej si posadili a vysiali plodiny potrebné k ich životu. Tento kus pôdy je Ukrajincom veľmi vzácny a sú zaň vďační, pretože im pomáha na chvíľu presmerovať pozornosť z vojnových hrôz na to, čo dobre poznajú – prácu na poli a pestovanie.

“Najdôležitejšia je spolupráca medzi ľuďmi, ktorí chcú pomáhať. V našom malom mestečku je to predovšetkým tím dobrovoľníkov z ÁNO PRE ŽIVOT,n.o., Farskej charity, Farského úradu (najmä pán dekan Mgr. Peter Hluzák). Veľká vďaka patrí vedeniu Katolíckej spojenej školy, Fóru života (Katka Mráviková), vedeniu občianskeho združenia EKOENERGIA, JaT nadácii. Ruku k dielu priložili i  podnikatelia z mesta Rajec (DOMACHLAD, CIMAT, TEXTIL STEHLÍKOVÁ a mnoho iných).”

V tomto čase sa Áno pre život stará o cca 50 ľudí z Ukrajiny, ktorí žijú v ich malom mestečku. Sprevádzajú ich a pomáhajú im so zamestnaním a s vybavovaním na úradoch (ÚPSVaR, lekár, škola pre deti, zamestnanie, bývanie, psychologickú starostlivosť a sociálnu starostlivosť). 

“Tieto rodiny stále potrebujú podporu a pomoc od dobrodincov. Vítaná je najmä potravinová pomoc. V našom zariadení Áno pre život , n.o. robíme všetko pre to, aby sa ku nim pomoc dostala, aby sa zaradili do života u nás a aby sme im pomohli prežiť toto ťažké a smutné obdobie,” dodáva Augustínová.

Andrea Žiaková, Fórum života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.