Fórum života udelilo Cenu Antona Neuwirtha za rok 2022 pani Oľge Čechovej

Fórum života každoročne udeľuje Cenu Antona Neuwirtha. Cena je pomenovaná po prvom slovenskom veľvyslancovi vo Vatikáne a lekárovi Antonovi Neuwirthovi. Počas socializmu bol odsúdený na 12 rokov väzenia za velezradu. Mottom jeho života bolo prekonávať zlo dobrom. Pri príležitosti 100. výročia od jeho narodenia mu v roku 2021 udelil minister zahraničných vecí Ivan Korčok najvyššie ocenenie rezortu diplomacie in memoriam.

Cena Antona Neuwirtha za ochranu života sa udeľuje v troch kategóriách:
I. Slovenská osobnosť
II. Medzinárodná osobnosť
III. Organizácia

Tento rok bola cena udelená len v jednej kategórii, a to kategórii Slovenská osobnosť. Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života ju odovzdala do rúk doktorky Oľgy Čechovej za celoživotné dielo pri starostlivosti o detských pacientov a šírenie hodnôt života. Ostatné kategórie neboli udelené.

S potešením a s veľkou úctou k tejto vzácnej pani publikujeme i jej stručný životopis.

MUDr. Oľga Čechová – životopis

MUDr. Oľga Čechová rod. Bartošová sa narodila 4. júna 1932. Detstvo prežila v dedinke Malá Čausa v okrese Prievidza. Keď mala 6 rokov sa s rodičmi presťahovali na Oravu do Istebného, kde jej otec vykonával prácu horára. Štyri roky gymnázia absolvovala v Dolnom Kubíne. V roku 1957 promovala na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave.

Svoje prvé roky lekárky strávila v Poprade. Neskôr pracovala v Prešove a od roku 1961 sa presťahovala so svojím manželom Jánom do Žiliny, kde žije do dnes. Tu pracovala ako detská lekárka, najskôr na oddelení v nemocnici, potom na obvodnej ambulancii. V roku 1989 odchádza do dôchodku.

So svojím manželom Jánom mali tri deti: Katarínu, Mariána a Janku. V roku 2012 im po krvácaní do mozgu zomiera ich syn. Veľkú bolesť sa jej darí prekonať len s Božou pomocou a modlitbami svojich blízkych. Teší sa zo 7 vnúčat.

Ako detská lekárka mala ťažký obvod, kde žilo mnoho sociálne vylúčených občanov, Rómov i nerómov. Všetkým obetavo slúžila, volali ju „cigánskou kráľovnou“. Vždy bola ochotná poradiť, poslúžiť a pomôcť.

Od novembra 1989 sa zaujímala aj o veci spoločenské a politické. V rokoch 1994-1998 bola poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Žiline. Pracovala v sociálnom výbore, ktorý jej bol najbližší. Je členkou spoločenstva Fokoláre. Za svoj život dostala viacero ocenení, jedným z ostatných bola cena od pápeža Františka Pro Ecclesia et Pontifice za pomoc pri obnove duchovného života na Slovensku.  Je to najvyššie ocenenie, ktoré pápež môže udeliť laikom.

Doktorka Oľga Čechová si udelenie Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života zaslúži. Celý svoj život ho obetavo a s láskou chránila a slúžila nielen svojim detským pacientom, ale aj dospelým a to nie len v Žiline. Vo viacerých prípadoch bola tým božím anjelom, ktorý ženám v nečakanom tehotenstve už rozhodnutých ísť na potrat, pomohol rozhodnúť sa pre život. Mám pocit, že tieto deti sú tu s nami duchovne prítomné. Aj po dovŕšení dôchodkového veku slúži a navštevuje chorých doma či v nemocnici. Hoci sama je onkologickým pacientom, to jej nebráni, aby sa naplno nasadila pre ľudí, ktorí sa dostali do núdze, nech je to už z akýchkoľvek dôvodov. Nie je čudo, že ju niektorí volajú Žilinská matka Tereza. Angažovala sa aj ako poslankyňa  MZ v Žiline. Počas svojho štvorročného mandátu pomohla presadiť viacero dobrách vecí.

Je vyhľadávaná ľuďmi zo širokého okolia, ktorým okrem rád a pomoci v oblasti zdravia je aj oporou v iných ťažkých situáciách.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.