Vzdelávanie ako výkvet rómskeho dobrovoľníctva

Ženy a matky, ktoré chcú VIAC

Fórum života malo opäť možnosť stať sa „inkubátorom“ zaujímavého projektu, ktorý teraz nadobúda jasnejšie kontúry a osamostatňuje sa. Od minulého roka naša koordinátorka v Prešovskom kraji rozbehla pilotný projekt Montessori dielničiek, kde pracovala s rómskymi deťmi. Postupne šírila osvetu v rámci tohto inovatívneho prístupu aj medzi rómskymi matkami a zháňala prostriedky na ich vyškolenie. Od apríla tohto roka postupne preberá nad týmto projektom záštitu Inovačné partnerské centrum Prešovského samosprávneho kraja. Od júla 2022 sa začne Montessori školenie najmä pre rómske ženy, ktoré následne budú pracovať nielen so svojimi, ale aj s inými rómskymi deťmi Montessori metódou zabezpečujúcou ich integrálny rozvoj.

V nedeľu 5.6. sa uskutočnilo „nulté“ stretnutie k 10-mesačnému Montessori školeniu určenému najmä pre rómske ženy, ktoré sa bude realizovať v Krajskom centre rómskej misie na Sigorde. Lektorkou bude liečebná pedagogička Mgr. Mária Heveriová, lektorka Montessori pedagogiky.

Tieto ženy chcú využiť nadobudnuté vedomosti nielen pri výchove svojich detí, ale aj pri realizácii voľnočasových vzdelávacích stretnutí s inými rómskymi deťmi. Po absolvovaní záverečných skúšok získajú účastníci certifikát, na základe ktorého budú môcť zaúčať iné rómske matky zo svojej komunity správnemu prístupu k dieťaťu.

Väčšina týchto žien nemá ukončené ani stredoškolské vzdelanie, no rozhodli sa vykročiť zo svojej komfortnej zóny a urobiť niečo pre svoje deti, svoju rodinu i pre spoločnosť. V rámci praxe popri kurze majú rozbehnúť Montessori „podomové materské centrá“ – v domácnostiach týchto žien sa budú stretávať viaceré matky s deťmi od 0-3 rokov, s ktorými budú pracovať na základe Montessori prístupu, s Montessori pomôckami.

Cieľom nultého stretnutia bolo navzájom sa spoznať. Rómske ženy rozprávali o svojich motiváciách i ťažkostiach, s ktorými sa borili, keď sa rozhodovali, či sa prihlásiť na kurz. Najťažšie bolo pre nich zladiť časovú náročnosť školenia s potrebami ich detí. Viaceré matky sa priznali, že majú problémy pri výchove detí, chcú sa naučiť, ako sa to dá lepšie a inak. Lektorka zdôraznila, že problémom dnešných rodinných vzťahov je rozdiel medzi „byť s dieťaťom“ (fyzicky) a „byť s ním emočne“. Dieťa musí cítiť, že sme tu iba pre ne. Od toho sa odvíja výchova aj všetko ostatné.

Aktivity Montessori školenia i Montessori stretnutí s deťmi na dobrovoľníckej báze rozbieha koordinátorka rómskeho dobrovoľníctva Inovačného partnerského centra Ivana Németová.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.