Skončil sa 10. ročník Svetového stretnutia rodín v Ríme

Naša spolupracovníčka Mária Kucharčík sa zúčastnila Svetového stretnutia rodín v Ríme. S manželom a tromi deťmi bola vyslaná spolu s ďalšími slovenskými delegátmi reprezentovať Slovensko. 

Maruška, s kým si sa stretnutia zúčastnila?

Za Slovensko sme boli viacerí delegáti: arcibiskup Cyril Vasiľ, kňaz spišskej diecézy otec Róbert Neupauer, manželia Juckoví z Bratislavy, gréckokatolícky kňazský manželský pár – manželia Matejovskí z Košíc a naša rodina aj s deťmi.

Aké posolstvo si zo stretnutia odnášaš?

Odnášam si znovuuvedomenie si, že každá rodina má svoju vlastnú cestu, svoj vlastný príbeh a práve v tom je každý rodinný život originálny. Žiadna rodina nie je dokonalá, ale je pozvaná a povolaná k plnosti, k dokonalosti, k žitiu svojho povolania k láske čo najplnšie. Ťažkosti sú prirodzenou súčasťou rastu, sú súčasťou vlastnej cesty, no rodiny ich ľahšie zvládnu, ak majú poblízku niekoho, kto ich sprevádza. Pekne to bolo povedané pri vyslaní rodín – aby sa mladé rodiny nechali sprevádzať skúsenejšími a skúsenejšie aby boli blízko mladým rodinkám. 

Ako by mohol znieť tvoj odkaz Fóru života po tomto stretnutí?

Ďakujem Fóru života za každý čin, ktorým obhajuje hodnotu každého ľudského života – v akejkoľvek podobe, či štádiu. Či už je to prostredníctvom konkrétnej pomocí, prevencie či hlasu v spoločnosti pri advokácii života. 

V jednom príspevku na konferencii manželia hovorili o prijatí daru života dieťaťa s Downovým syndrómom a o tom, koľko obohatenia im toto dieťa prinieslo do rodiny. Odkaz zo stretnutia rodín nielen pre Fórum života je jasný: pomáhajme obnoviť v ľuďoch nazeranie na človeka v perspektíve daru, hľadajme možnosti sprevádzať rodiny a pomáhajme im objaviť ich vlastné cesty k plnosti a svätosti.

Za rozhovor ďakuje Andrea Žiaková

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.