Navštívila som osadu, prednášala rómskym ženám

Túžba pomôcť marginalizovaným skupinám a obzvlášť deťom sa spojila aj v mojej práci pre Fórum života. V spolupráci s Ivkou Németovou z Inovačného partnerského centra a s Gréckokatolíckou rómskou misiou som strávila dva dni na Sigorde. Moje aktivity by som najradšej smerovala len na deti – hrať sa s nimi, rozprávať sa, učiť ich v snahe, aby videli aj viac ako len osadu. Avšak tí, ktorí „vidia aj za roh“ celého problému vedia, že toto nestačí. Cesta smeruje cez vzdelávanie ich rodičov. Ak sa matka rozhodne niečo v ich živote zmeniť, pomôže to všetkým jej deťom. Matkina systematická práca a jej dôraz na vzdelanie detí je efektívnejšia a dôležitejšia cesta. 
Prvý deň bol venovaný deťom v osade a spoločným hrám. 


Druhý deň boli ženy (matky) pozvané na prednášku a duchovné zastavenie. Po chutnom obede a príjemnom doobednom čase stíšenia, zdielania a počúvania prednášky sme spoločne priložili ruku k dielu Savore Sigord a pomohli s upratovacími prácami. Prednáška bola na tému Materstvo, ľudská dôstojnnosť a hodnota. 


Verím, že budeme naďalej spolupracovať a pomáhať tam, kde je to potrebné. 
Andrea Žiaková

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.