Ochrana ľudského života v strete štyroch globálnych problémov

Milí priatelia a sympatizanti!

Už dvadsať rokov sa vo Fóre života snažíme upozorňovať na ohrozenia ľudského života, ľudskej dôstojnosti a rodiny ako fundamentu kultúry spoločnosti. Doba, ktorú v súčasnosti žijeme, je veľmi zvláštna a nevieme, čo prinesie. Naraz sa stretli a spojili štyri vážne globálne problémy: kríza po pandémii, vojna na Ukrajine, klimatická zmena, kultúrna vojna. Všetky štyri spomínané globálne problémy zasahujú naše životy, rodiny, spoločnosť, samotného človeka, jeho mentálne aj fyzické zdravie a dôstojnosť… Nikto však nevie, ako presne a s akým dosahom.

Fórum života chce byť pripravené. Je nevyhnutné vytvoriť novú stratégiu. Pozývame vás byť pri tom. Organizujeme stretnutia, na ktorých chceme diskutovať o týchto vážnych problémoch spolu s vami.

  • v Košiciach – 29. 9. 2022 od 9.00 – 13.00 (Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach, Hlavná 89)
  • v Žiline 5. 10. 2022 od 9.00 – 13.00 (Nadácia ŽSK a Rodinné centrum pomoci, UL. Republiky 1)
  • a v Bratislave – 6. 10. 2022 od 9.00 – 13.00 (Fórum života, Heydukova 12)

Veríme, že plodná diskusia prinesie návrhy ako eliminovať ohrozenia a aké postavenie by malo Fórum života zaujať. Jednak smerom do vnútra, k svojim členom, ktorých združujeme, jednak navonok, smerom k sekulárnej spoločnosti naprieč našimi základnými piliermi: advokácia, prevencia, konkrétna pomoc.

Milí priatelia, pozývame vás pomôcť nám hľadať a ponúkať riešenia. Bez vás, bez vašej podpory a spolupráce len ťažko zvládneme dané globálne problémy. 

Podporte nás v našom úsilí, stretnime sa!

Podrobné informácie nájdete na plagáte. Pre každý termín je uzávierka prihlasovania 2 dni pred akciou. 

Na stretnutie s vami sa teší

Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.